Про курс

Мову програмування C# можна впевнено назвати однією з найпопулярніших у всьому світі. Це потужна мова, що динамічно розвивається і стає дедалі затребуванішою. Сьогодні вона використовується для написання переважної кількості різноманітних програм, які взаємодіють із багатомільйонною аудиторією.

 

У порівнянні з безліччю інших відомих мов програмування, C# є відносно новою. Проте, вона вже добре зарекомендувала себе та пройшла дуже великий шлях. Саме тому все більше програмістів-початківців і професіоналів рано чи пізно вирішуються пройти навчання з C#, щоб пропонувати свої послуги на абсолютно новому рівні.

 

Наші онлайн-курси .Net/C# розраховані на тих, хто хоче комплексно освоїтися у даному напрямі з нуля, удосконалити свої навички чи змінити кваліфікацію. Успішні випускники курсу можуть претендувати на гарантоване працевлаштування за новим фахом!

Мова C# розроблялася спеціально для того, щоб працювати спільно з фреймворком .NET. Свого часу саме про цю платформу захоплено відгукувався Білл Гейтс, називаючи її однією з найкращих у світі.

 

Курс  .Net/C# дозволить вам навчитися писати дійсно надійні та стійкі програми під Windows та Windows Mobile. Крім того, саме ця мова використовується для програмування ігор різної складності на базі двигуна Unity. 

Програма курсу

На вас чекає практика на основі реальних кейсів.
Навчання у нас можна прирівняти до року роботи.

50 Занять

тривалість 150 годин

38 Домашніх завдань

час на виконання 152-206 годин

6 Модульних робіт

час на виконання 36-48 годин

Модуль 1 Основи .Net

 • 15 годинЗанять з ментором
 • 16-25 годинСамостiйної роботи

Філософія .Net, змінні, базові операції

 • Різниця між платформою .Net і мовою C#. Області застосування .Net. Різновиди версій .Net
 • CLR та які функції він виконує (CLS, CTS, CIL, JIT)
 • GAC, NuGet
 • Solution та Project. Різниця між ними. Властивості проекту та запуск програми
 • Що таке змінна? Базові типи даних змінних. Літерали. Суфікси. Неявна типізація
 • Арифметичні операції. Операції присвоєння C#
 • Інкремент та декремент. Конкатенація рядків

Види типів даних, базові конструкції, масиви

 • Значні та посилальні типи даних. Упаковка та розпакування
 • Область видимості. Стек, керована купа і збирач сміття
 • Динамічні типи. Перетворення типів. Перерахування
 • Конструкції розгалуження (If, Switch, Тернарна операція)
 • Цикли. Масиви
 • Локальні функції. Ref та out. Params. Парсинг рядка, string,Format. Інтерполяція рядків

Стилістика написання коду, рядки

 • Code Convection
 • StyleCop
 • Інтелісенс та налагодження коду. Гарячі клавіші
 • Розв'язання практичних завдань

Система контролю версій

 • Базові поняття Git
 • Git flow
 • Команди fetch, pull, commit, stash, push, revert, merge, rebase, cherry pick
 • Інструментрій роботи з Git
 • Робота з допомогою pull request (PR). Що таке reviewer
 • Створення репозиторію

Модуль 1

Модуль 2 ООП

 • 21 годинаЗанять з ментором
 • 24-33 годинСамостiйної роботи

Клас, Структура, Статика

 • Види користувальницьких типів даних. Простір імен
 • Поля. Методи. Властивості. Конструктор
 • Поняття інкапсуляції та приховування даних
 • Ключове слово this, const та readonly
 • Анонімні типи. Властивості лише для читання (init)
 • Робота з часом
 • Singleton

Підходи до написання коду

 • SOLID
 • DRY , KISS, YAGNI
 • Різновиди бібліотек. Крос-платформна архітектура програми
 • Partial класи. Деконструктор. Користувальницький тип даних Records. Nullable типи.

Спадкування, Поліморфізм, Абстракція

 • Спадкування
 • Перетворення типів. (as, is) Downcasting & Upcasting
 • Поліморфізм. Перевизначення. Розширення (Base). Приховування. Запечатування
 • Абстракція. Інтерфейси. Явна реалізація інтерфейсів
 • Методи розширення
 • Клонування та Сортування об'єктів

Винятки. Некеровані ресурси. Робота з файлами

 • Типи винятків та створення своїх
 • Не керовані ресурси
 • Деструктор. IDisposable, using
 • Робота з файлами
 • Рефлекція та Пізнє зв'язування
 • Серіалізація та Десеріалізація. Відмінності JSON та XML

Модуль 2

Модуль 3 Загальні конструкції

 • 24 годинЗанять з ментором
 • 28-37 годинСамостiйної роботи

Колекції. Узагальнення

 • Не узагальнені колекції
 • ArrayList, Queue, Stack, Hashtable
 • Ієрархія інтерфейсів колекцій
 • Узагальнення. Статика. Спадкування. Обмеження
 • List<T>. Dictionary<T>. HashSet<t>
 • Ітератор або ж, що таке foreach
 • Yield

Делегати. Події. LINQ

 • Делегат у прикладах
 • Делегат у C#
 • Коваріантність та Контрваріантність делегата
 • Action, Func, Predicate, EventHandler
 • Комбінування делегата
 • Відмінність делегата від події
 • LINQ. Список методів розширень

Багатоточність. Асинхронність

 • Відмінність Багатопоточності від Асинхронності
 • Багатопоточність та її проблеми
 • Синхронізація потоків. Lock, Semaphor, Mutex, SemaphorSlim, Interlocked
 • Асинхронність та її різновиди реалізації в .net

Система контролю версій

 • TAP, async/await. State машина
 • Синхронізація завдань Task.WhenAll та Task.WaitAll
 • TaskCompletionSource
 • async/await

Модуль 3

Модуль 4 База даних

 • 21 годинЗанять з ментором
 • 24-33 годинСамостiйної роботи

Реляційна БД

 • Таблиця
 • Індекси
 • Ключі
 • Нормалізація. Таблиці словники
 • Логічна та Фізична схема даних

SQL query

 • Select. Where. Join
 • GoupBy. Агрегуючі функції. Підзапити
 • Alter, Constraint, Create DB

EntiyFramework

 • ADO net
 • Підключення до існуючої БД
 • Dapper. Як працює мапінг
 • ORM
 • Entity Framework Core
 • Сутності. Моделювання всіх типів зв'язку використовуючи EF Core
 • LINQ to Entities
 • IEnumerable vs IQueryable

Міграції

 • __EFMigrationsHistory таблицю
 • Правила створення міграцій
 • Add-Migration. Remove-Migration. Update-Database. Script-Migration

LINQ

 • Вмикання логування згенерованих SQL запитів
 • Різниця Local vs Server evaluation
 • DbContext
 • Eager Loading. Explicit Loading. Lazy Loading
 • AsNoTracking
 • Використання C# методів у Select. Concurrency

Модуль 4

Модуль 5 Front-End

 • 24 годинЗанять з ментором
 • 28-37 годинСамостiйної роботи

Networking

 • TCP/IP протоколи
 • Запит клієнт-сервер
 • Протокол HTTP
 • RESTful архітектура

Markup

 • Html
 • Css

JavaScript

 • JavaScript - синтаксис та базове уявлення (без ООП)

Модуль 5

Модуль 6 Back-End

 • 27 годинЗанять з ментором
 • 32-41 годинСамостiйної роботи

Asp Net Core (Web Api)

 • Клас Startup
 • Dependency Injection
 • Робота з конфігурацією
 • ILogger
 • ApiController та Маршрутизація. Стан програми

UI + Backend

 • CORS
 • React + Asp .Net Core Web Api

Docker

 • Концепція контейнеризації
 • Мікросервісна архітектура
 • Docker (Концепція, Команди, DockerFile, Docker compose)
 • PostgreSQl
 • Nginx

Asp Net Core (Middleware)

 • Razor та концепція представлення сторінок
 • Razor Pages
 • Asp Net Core Identity

oAuth (IdentityServer4)

 • Концепция Clients
 • Resources
 • Grants
 • Scopes

Тестування

 • Unit тести
 • Moq

Модуль 6

Дипломна робота

 • Час на виконання 40 - 60 годин

Опис

 • Дипломна робота включає в себе на задану вчителем тему створення власного дизайну інтернет-магазину та додавання його на сторінку Behance у вигляді презентації. Завданням є створити магазин в desktop версії та зробити адаптиви (мобільна версія та планшет). В дипломній роботі присутніми повинні бути 8 обов'язкових сторінок магазину.

Захист дипломної роботи

 • Вже на захисті студентам необхідно показати свою презентацію, разом з дизайном всіх адаптивів та продемонструвати всі інтерактиви. Також потрібно розповісти про всі проведені дослідження та опитування серед можливих споживачів.

Бонус

24

Заняття з англійської мови

тривалість 48 години

test

Тестова співбесіда з технічним спеціалістом

тривалість - 15-30 хв. (під час захисту
дипломної роботи)

Технічний спеціаліст не входить до складу викладачів, які приймали участь під час викладання курсу

Майстер клас по складанню резюме та проходження співбесід

тривалість 3 години

Консультація з рекрутером та тестова співбесіда

тривалість 1 година

Супровід до моменту працевлаштування менеджером, закріпленим за групою

Як проходить навчання

4 кроки до змін у кар'єрі та житті

 • 1

  Крок 1

  Запис на курс

 • 2

  Крок 2

  Навчання

 • 3

  Крок 3

  Випуск

 • 4

  Крок 4

  Працевлаштування

1

Крок 1

Запис на курс

Ще до початку навчання абітурієнт підписує договір зі школою A-Level. У договорі докладно прописані обов’язки студента для отримання сертифіката та гарантованого працевлаштування, а також обов’язки школи про надання якісної освіти та подальшого працевлаштування випускнику.
Ви стаєте нашим студентом одразу після укладання договору та внесення оплати!

2

Крок 2

Навчання

Навчання відбувається у дистанційному режимі. Щоб успішно закінчити курс в IT-школі A-Level, ви маєте відвідувати не менше 80% інтерактивних онлайн-лекцій, виконувати понад 80% домашніх завдань, а також здати всі проміжні модульні роботи, якими закінчується кожен блок курсу.

3

Крок 3

Випуск

Виконавши попередні пункти, ви допускаєтеся до написання та захисту дипломної роботи, яку оцінюють викладачі курсу, адміністрація школи та незалежні спеціалісти. Тільки у разі успішного захисту цієї роботи ви стаєте випускником школи, отримуєте сертифікат за своїм фахом та гарантоване працевлаштування в одну з IT-компаній.

4

Крок 4

Працевлаштування

Якщо ви стали випускником нашої школи та отримали сертифікат про успішне закінчення курсу, школа зобов'язується працевлаштувати вас на позицію trainee або junior спеціаліста протягом 90 днів з моменту закінчення курсу. У разі невиконання цього зобов’язання, школа A-Level поверне вам гроші за весь період навчання.

Ментори курсу

Володимир Зубрицький

Володимир Зубрицький

Вже на третьому курсі університету я почав здобувати комерційний досвід, приєднуючись до різноманітних проектів. Починаючи з роботи над монолітними системами і закінчуючи розробкою сервлесс та мікросервісних застосунків, я отримав широкий спектр знань і навичок у сфері програмування. Одним із важливих аспектів моєї діяльності став менторинг розробників. Я завжди цікавлюся новими технологіями і готовий ділитися своїм

Дивитись повністю
Черних Петро

Черних Петро

Middle .NET Developer

Я Middle .NET Developer в компанії EveryMatrix. Колись я прийшов на курс .NET Advanced в ALevel і пройшов весь шлях студента від А до Я. Тепер я повернувся, щоб поділитися своїм досвідом і допомогти наполегливим досягти бажаного.

Дивитись повністю
Лопушко Ігор

Лопушко Ігор

Senior Software Engineer

Досвід роботи в IT понад 15 років. Займав різні позиції від Senior розробника до Software Architect. Багато досвіду роботи з різними технологіями та платформами. Останні 3 роки займаюсь вивченням та розробкою на Golang. Викладання дає можливість ділитися здобутим досвідом та допомогати іншим стати розробниками.

Дивитись повністю
Варвашенко Владислав

Варвашенко Владислав

Software Engineer

Працюю в компанії GlobalLogic 5 років на позиції Senior Software Engineer, займаюся серверною розробкою та розробкою специфічних тулів для кастомера. Професійно володію навичками Web технологій та Cloud рішеннь. У вільний час люблю бути на природі та читати криги. Ходжу на пробіжку та роблю зарядку кожного ранку

Дивитись повністю
Постільга Дмитро

Постільга Дмитро

Senior .NET Developer

Я викладаю на курсі .NET/C# в IT-школі A-Level і працюю на посаді Senior .NET/C# Developer у великій IT-компанії. Коли мене питають: де я черпаю натхнення для роботи? — мене щиро дивує це питання. Моя робота – і є натхнення. Я просто отримую величезну насолоду від того, чим займаюся, і це мотивує мене постійно розвиватися.

Дивитись повністю
Стати ментором

Відгуки від студентів

Кравченка Антон

У нас у групі по C# був найкращий викладач Діма, з 18 чоловік диплом зробило поки що лише 3. Про інші напрями не завжди чув хороші відгуки від тих хто там навчався. Але якщо йти на C# як я, то можу сказати що ви не помилитеся

Вiдгук повнiстю

Травін Василь

Минулого літа записався на курси C#. Старт курсів був вчасно і гурт набрався швидко. Викладачі були хороші, розповідали не лише базові знання, а й ділилися тим, що часто зустрічається у роботі та є поширеною практикою. На курсах дають добрий рівень знань, вже на середині навчання було запропоновано офер. Особисто я залишився задоволений усією програмою курсу.

Вiдгук повнiстю

Шарапов Михайло

Гарні курси. Прекрасна адміністрація. Окремий уклін Дімі (викладач за курсом C#). Всім раджу.

Вiдгук повнiстю

Вострикова Віра

Курси відмінні, дають багато знань, добре побудований процес навчання, все суворо, домащки перевіряються, модульні контрольні щомісяця, і це дуже добре для засвоєння матеріалу та отримання практичного досвіду Велике спасибі викладачеві курсу C#/. , дуже намагається щоб програма курсу та знання отримані студентами були максимально актуальні, об’ємні та затребувані!

Вiдгук повнiстю

Бондаренко Олександр

Проходив курс C#/.Net. Скажу відверто, йшов уже із певним досвідом у програмуванні. Але з C# я не мав практичного досвіду роботи. Курс виявився для мене справді корисним, розширив мої знання в галузі .Net розробки. Продовжую й надалі користуватись матеріалами, які були створені спеціально для нашої групи. Дякуємо всім представникам компанії A-level за отримані знання, теплу

Вiдгук повнiстю

Бендера Олександр

“Ніколи не пізно кардинально змінити кар’єрний шлях. Я це зробив у віці майже 30 років! Мені здавалося, що поїзд вже скоро піде і влитися в новий напрям у такому віці буде досить складно. Але за правильного підходу можливо все! Головне – не здаватися, вірити в себе, продовжувати йти до своєї мети, навіть якщо щось не

Вiдгук повнiстю

Бабкін Денис

Закінчив курс C#/.Net 4 місяці тому. Наразі успішно працевлаштований і з величезним багажем знань за плечима. Величезна подяка викладачам курсу, які приділяють час студентам та дають знання! A-Level розвивайтеся та відкривайте нові напрямки курсів!

Вiдгук повнiстю

Ваше резюме після проходження курсу

1505

Посада:

Trаinee .Net developer

Logo

Зарплата вiд: 200$


Графік:

Робота в офісі/віддалено

Освіта:

A-Level Ukraine

Професійні навички:

 • C#/.Net
 • GIT
 • ООП
 • ADO.NET
 • Entity Framework
 • Багаторівнева архітектура, ORM
 • SOLID
 • Nginx
 • Базові знання HTML / CSS
 • Базові знання JavaScript
 • MVC
 • Web API

Так виглядатиме твій електронний сертифікат

Який ти зможеш додати до свого CV

Інструменти, які ви освоїте

C#_hover

C#

C# (вимовляється Сі-шарп) — об'єктно-орієнтована мова програмування з безпечною системою типізації для платформи .NET.Синтаксис C# близький до С++ і Java. Мова має строгу статичну типізацію, підтримує поліморфізм, перевантаження операторів, вказівники на функції-члени класів, атрибути, події, властивості, винятки, коментарі у форматі XML.

.NET_hover

.NET

NET Framework – програмна платформа, випущена компанією Microsoft у 2002 році. Основою платформи є загальномовне середовище виконання Common Language Runtime, яке підходить для різних мов програмування. Функціональні можливості CLR доступні у будь-яких мовах програмування, що використовують це середовище.

ASP.NET_hover

ASP.NET

ASP.NET — це платформа розробки веб-додатків, до складу якої входять: веб-сервіси, програмна інфраструктура, модель програмування від компанії Майкрософт. ASP.NET входить до складу платформи .NET Framework і є розвитком старої технології Microsoft ASP

VISUAL STUDIO_hover

Visual Studio

Microsoft Visual Studio - лінійка продуктів компанії Microsoft, що включають інтегроване середовище розробки програмного забезпечення та ряд інших інструментів

Git_hover

Git

Git – це розподілена система контролю версій, яка дозволяє відстежувати історію розробки ПЗ і спільно працювати над складними проєктами з будь-якої точки світу.

HTML_hover

HTML

Мова гіпертекстової розмітки сторінок, яку застосовують для розмітки документів для перегляду веб-сторінок у браузері. Його використовують для того, щоб дати браузеру зрозуміти, як потрібно відображати завантажений сайт або сторінку.

CSS_hover

CSS

CSS (Cascading Style Sheets) або каскадні таблиці стилів — мова опису зовнішнього вигляду документа, написаного за допомогою мови розмітки. Зазвичай використовується для опису оформлення веб-сторінок, написаних мовою розмітки HTML.

SQL_hover

SQL

SQL - це декларативна мова програмування, що використовується для створення, модифікації та управління даними в реляційній базі даних, що керується відповідною системою управління базами даних.

JavaScript_hover

JavaScript

JavaScript - мультипарадигменна мова програмування. Підтримує об'єктно-орієнтований, імперативний та функціональний стилі. Є реалізацією специфікації ECMAScript. JavaScript зазвичай використовується як вбудована мова для програмного доступу до об'єктів додатків.

GitHub_hover

GitHub

GitHub (українською вимовляється як «гітхаб») це онлайн-сервіс зберігання та синхронізації коду для програмістів та розробників додатків. Головною метою цього сервісу є підтримка спільної розробки проектів та контролю версій.

NuGet_hover

NuGet

NuGet надає розробникам засоби для створення, публікації та використання пакетів. Найголовніше, NuGet веде список посилань для пакетів, що використовуються у проекті, а також дозволяє відновлювати та оновлювати пакети з цього списку.

Dockers_hover

Docker

Docker — програмне забезпечення для автоматизації розгортання та керування програмами в середовищах з підтримкою контейнеризації, контейнеризатор додатків.

Postgresql_hover

PostgreSQL

PostgreSQL – об'єктно-реляційна система управління базами даних PostgreSQL – це популярна вільна об'єктно-реляційна система управління базами даних. Базується на мові SQL та підтримує численні можливості.

Nginx_hover

Nginx

Nginx — популярний швидкий веб-сервер, який допомагає пов'язати компоненти програми: файли HTML, CSS і JavaScript, бекенд одного або відразу декількох сервісів. Він також використовується для розподілу навантаження, кешування HTTP та зворотного проксування.

Зарплатнi очiкування

Можливість кар’єрного зростання зі збільшенням заробітної плати як магніт притягує нових спеціалістів у сферу IT. 

Щоб досягти заробітку від $2000 та вище, потрібно пройти шлях від Trainee до Senior. І цей шлях може бути досить стрімким – все залежить лише від вас!

Вже на позиції Trainee ви зароблятимете $200-350. Цього вистачить, щоб винаймати квартиру в гарному районі вашого міста з комфортним ремонтом та чудовим виглядом з вікна!

З першого місяця

На позиції Junior лише одна місячна зарплата у $400-1000 дозволить вам повністю покрити шестимісячне навчання на курсі A-Level. Тож гроші повернуться до вас дуже швидко!

за 4 місяці

Коли ви доростете до Middle фахівця, ваш заробіток становитиме вже від $1400 і вище! Домогтися такого результату можна лише за 2 роки старанної роботи та постійного саморозвитку.

за 2-3 роки

Senior – це фахівець, що заробляє від $2000 та вище – залежить від типу компанії, досвіду роботи та ваших цілей. Верхню межу заробітку та кар’єрних сходів визначають лише ваші амбіції – тому не зупиняйтесь на досягнутому!

за 3-4 роки

Оплата за весь курс

.NET/C#


 • Початок курсу: 16 Квітня
 • Залишилось:16 мiсць

Оплачуй одразу весь курс та заощадь 3 000 гривень

 • Вартiсть курсу при оплатi частинами 27 000 грн
 • Вартiсть курсу при повнiй оплатi 24 000 грн
 • Економiя 3 000 грн

Усього за курс:

24 000грн 27 000грн

Розстрочка вiд школи

.NET/C#


 • Початок курсу: 16 Квітня
 • Залишилось:16 мiсць

Немає можливості оплатити весь курс одразу? Не біда. Ми надаємо можливість отримати розстрочку від школи!
Все, що тобі потрібно - це внести оплату за перші два місяця навчання, решта платежів буде вноситись кожні 8 занять.

 • Перший платiж: 4 500 грн
 • Далi 5 платежів по: 4 500 грн

Усього за курс:

27 000грн

27 000грн

Покупка частинами вiд “Моно банк”

.NET/C#


 • Початок курсу: 16 Квітня
 • Залишилось:16 мiсць

Немає можливості оплатити весь курс одразу? Не біда. Ми надаємо можливість отримати розстрочку від школи! Все, що тобі потрібно - це внести оплату за перші два місяця навчання, решта платежів буде вноситись кожні 8 занять.


Усього за курс:

27 000грн

27 000грн

Крок 1. Виберiть спосiб оплати

Сплата за весь курс

Заощадь 3 000 грн сплативши
одразу за весь курс

Розстрочка вiд школи

Не хочеш платити вiдразу?
Скористайся розстрочкою вiд школи
A-Level Ukraine

Покупка частинами вiд
“Моно банк”

Mono icon

вiд 2 до 6 платежiв

Крок 2. Заповнiть контактнi данi

Медiа

Новини IT-школи A-Level

Бажаєте відчути себе у центрі подій нашої IT-школи? Тоді знайомтеся з найактуальнішими новинами, корисними матеріалами, цікавими пропозиціями, думками наших фахівців стосовно професійних питань у блозі A-Level!

Майбутнi заходи

Французька гуманітарна організація ACTED спільно з IT-школою A-Level розширюють можливості українців для роботи в IT!

29.02.2024

Корисне

Стаття повністю

Як успішно пройти співбесіду на позицію .Net/C#?

Підготовка до тестового завдання вимагає не тільки глибокого розуміння .Net/C# та супутніх технологій, але й здатності застосовувати ці знання на практиці. Тому ми радимо регулярно:

Корисне

Стаття повністю

Анімації у Web Design: “живі” сайти для досягнення бізнес-цілей

В епоху цифрових інновацій — анімації у веб-дизайні відіграють ключову роль, перетворюючи статичні сторінки на живі, динамічні та захоплюючі візуальні історії.  Вони не просто прикрашають сайт, але й виконують важливі функціональні завдання, підвищуючи залученість користувачів та покращуючи їхній досвід взаємодії з веб-ресурсом.    Від Loading Animation, що зменшує відчуття очікування, до Parallax-ефектів, які додають глибину

Корисне

Стаття повністю

Інструменти для створення графічного дизайну: порівняння та рекомендації

Які редактори та інструменти ви найчастіше використовуєте для створення графічних елементів?  Чи задовольняють вони усі ваші потреби та задуми? Якщо ні, тоді ця стаття для вас!   Графічний дизайн – це важлива складова для створення візуальних комунікацій у сучасному світі. І в залежності від задач, цілей та потреб — можна використовувати різні інструменти для обробки

Корисне

Стаття повністю

ТОП додатків, які повинен знати тестувальник. Перелік від викладача A-Level

Всім вітаннячка! Мене звати Лоліта Пальоха. У тестуванні я з 2014-го року.  Все почалося з самоосвіти та стажування в компанії EPAM. Зараз я працюю у SoftServe, виступаю на професійних конференціях та викладаю тестування та бізнес аналіз в A-Level!  Деякі мої студенти вже й самі стали Team Lead та мають власних студентів.    За свої роки

Загальні питання

Який формат проведення занять: онлайн чи офлайн?

Заняття у школі проводяться в режимі онлайн.

В які дні та час проводяться заняття?

Заняття у школі проходять двічі на тиждень за наступним розкладом:
понеділок, 19:00-22:00, четвер 19:00-22:00;
вівторок, 19:00-22:00, п'ятниця, 19:00-22:00;
середа, 19:00-22:00, субота, 11:00-14:00.
За яким із трьох видів розкладу займатиметься ваша група, ви можете дізнатися у менеджера по роботі з клієнтами.

Чи є заняття з англійської мови?

Так, на всіх курсах (крім “Основи Програмування”) передбачені безкоштовні заняття з англійської мови. Вони проводяться в неділю - час занять залежить від вашого вихідного рівня англійської мови.

Чи видається сертифікат після навчання?

Так, після успішного завершення навчання ви отримуєте сертифікат про закінчення курсу.

Курс завжди стартує у вказану на сайті дату?

Курс практично завжди стартує у призначену дату.
Винятками можуть бути зовнішні чинники, на які школа не може вплинути. Або якщо в групі не набирається достатня кількість людей, тоді дата старту може бути зсунута на період до 2-х тижнів.

Що відбувається, якщо група не набирається до старту?

Якщо в групі до анонсованої дати старту не набирається 50% студентів, ми зміщуємо дату старту на період до 2 тижнів, про що попереджаємо всіх студентів, які вже записалися до цієї групи. Навіть якщо протягом цього часу ми не набираємо жодної людини - ми все одно стартуємо навчання з тією кількістю студентів, яка є.

Де можна почитати відгуки про школу?

На сторінці кожного курсу є відгуки про курс. Також є сторінка всіх відгуків від компаній-партнерів та окрема спільна сторінка відгуків

Якщо я не маю досвіду, чи можу я навчатися у вашій школі?

Так. У нашій школі всі курси складені таким чином, що ви можете прийти на навчання абсолютно без знань у сфері - але зайвими вони не будуть. З корисною інформацією стосовно різних IT-курсів та напрямів ви можете ознайомитись ще перед навчанням у нашому блозі

Чи можу я почати вчитися з середини курсу?

Так, у вас є така можливість, але для цього вам потрібно буде пройти співбесіду з викладачем, щоб він визначив рівень ваших знань. Також вам потрібно буде здати пройдені модулі, після чого вас допустять до навчання з того місяця, коли ви приєдналися.

Чи можна перевестися на наступний набір, якщо у мене виникли складності, і я зараз не можу відвідувати заняття?

Так, ми практикуємо переведення на наступний потік або на інший напрям, але тільки за умови наявності вільних місць у групі.

Хто ваші викладачі?

Викладачі в нашій школі - це практикуючі фахівці, які працюють в IT-компаніях, з досвідом не менше 3-х років. Кожен викладач проходить 3 етапи співбесіди, а також консультації з навчального процесу перед тим, як буде допущений до викладання в нашій школі.

Який мені потрібен ноутбук для занять?

Стандартний ноутбук для офісної роботи з мінімальними вимогами: процесор i3, ОЗУ мінімум 8гб та SSD 256 Гб.

Чи є у вас зворотний зв'язок на курсах?

Щомісяця адміністрація школи проводить анкетування студентів для збору зворотного зв'язку про викладачів, якість освіти та зручність навчання в нашій школі.

Договір та оплата

Як здійснюється підписання договору зі школою?

Є 3 варіанти підписання договору зі школою:
Договір підписується через електронно-цифровий підпис ПриватБанку та сервісу “paper less”;
Через електронно-цифровий підпис у сервісі “Дія” та електронний сервіс “Вчасно”
Відправлення договору у паперовому вигляді через Нову Пошту для підписання.

Які є види оплати за курси?

Виключно оплата за реквізитами на розрахунковий рахунок школи.

Який крайній термін сплати за курс?

При щомісячній оплаті - через кожні 8 занять. Тобто: раз на місяць в перше заняття навчального місяця.
Якщо двома частинами, то друга оплата має бути внесена на початку четвертого місяця (на 24-му занятті).

Чи передбачено повернення коштів за курси, якщо я не можу продовжувати навчання?

Згідно з договором, ви можете повернути 50% від вартості непройдених занять, що були оплачені. Повернення можливе з поважної причини та надання документів, що її підтверджують.

Чи можна ознайомитись з договором до запису на курс?

Так, ви можете звернутися з таким запитом до нашого менеджера. Ми надішлемо приклад договору на електронну пошту або в Telegram.

Чи можна сплатити готівкою?

Ні, оплата проводиться тільки на розрахунковий рахунок.

Працевлаштування

Як відбувається працевлаштування?

Школа веде студента від початку пошуку роботи до отримання ним офера, бере участь у всіх етапах співбесіди в кожній компанії. Школа надає додаткове заняття зі складання резюме та допомагає у комунікації з HR/Rec. Ближче до фіналу навчання рекрутер школи збирає резюме та подає на співбесіди до компаній-партнерів, які вже мають відкриті позиції та знають рівень наших студентів. Вони лояльно ставляться до студентів школи, оскільки багато випускників A-Level вже потрапили до наших партнерів.

Куди ви працевлаштовуєте?

Основні компанії, в які ми працевлаштовуємо випускників - це наші партнери, з якими ви можете ознайомитися на сайті A-Level.

Які умови потрібно виконати, щоб бути працевлаштованим?

Отримати сертифікат про успішне проходження курсів. Також обов'язковою умовою є відвідування занять з англійської мови.
Студент має брати активну участь в процесі працевлаштування: ходити на співбесіди, виконувати тестові завдання і давати фідбек школі по кожному етапу, щоб ми могли вже в процесі підкоригувати проблемні моменти.

На всіх курсах є гарантія працевлаштування?

На багатьох наших напрямках є працевлаштування, проте, на жаль, не на всіх. Але ми працевлаштовуємо на всіх напрямках, незалежно від гарантії. Найважливіше - це знання та бажання самого студента!

Чи можу я вибрати компанію для працевлаштування?

Студент може написати свої побажання - ми намагатимемося знайти максимально схожу до них компанію серед наших партнерів. Проте, найголовніше - це знайти першу роботу для наших студентів! На жаль, не завжди є крутий вибір.

Якщо я сам знайду роботу після курсу, мені повернуть гроші?

Ні, повернення коштів з цієї причини не передбачене.Найголовніша мета школи - це можливість для випускників знайти першу роботу. Але якщо студент знаходить роботу самостійно, ми вважаємо, що умови договору виконані, оскільки головна мета здійснена.

Профорієнтація

Як вибрати курс?

Ви можете звернутися за консультацією до адміністрації школи за телефоном або в Telegram. Адміністрація школи проведе консультацію, визначить ваші сильні сторони та допоможе обрати напрям. Також з описом кожного напряму ви можете ознайомитись у нашому блозі в статтях від викладачів та студентів

Де можна детальніше ознайомитися з курсами та технологіями, що вивчаються на них?

На кожній сторінці курсу є програма навчання та детальна інформація про технології, що вивчаються. Також ви можете прочитати детальніше про курси в нашому блозі в рубриці “курс очима викладача”

Чи можна поспілкуватися з викладачами до старту курсу?

Такої можливості немає, але ви можете ознайомитися з викладачами та школою на наших відкритих заняттях, які ми проводимо щомісяця. Стежте за нашими соцмережами та анонсами заходів. Також ви можете підписатися на розсилку, щоб не пропустити повідомлення про наші заходи.
Крім того, познайомитися з викладачами можна в нашому блозі

Процес навчання

Наскільки програми курсів в A-Level актуальні?

Програми курсів коригуються щомісяця: відповідно до нових трендів та оновлень технологій, які передбачені на курсах. Ви можете бути впевнені, що програма буде актуальною на той момент, коли ви будете навчатися на курсах.

На що більше робиться наголос у програмі курсів: на практику чи теорію?

Основний упор у нашій школі робиться на практику, щоб на момент випуску у вас був досвід роботи в команді з практичними завданнями. Завдяки цьому в реальному проєкті ви зможете почувати себе комфортно.

Чи є зв'язок із викладачем у позаурочний час?

Звичайно, ви можете зв'язатися з викладачем у будь-який денний час і, по можливості, він вам відповість. Враховуйте, що наші викладачі - це практикуючі фахівці, які працюють у компаніях. Але ваше питання не залишиться без відповіді у будь-якому випадку.

Чи зберігається запис заняття, якщо я не зміг бути на ньому присутнім?

Так, кожне заняття записується. Ви матимете можливість переглянути заняття за потребою, якщо не змогли бути присутніми.

Чи надаватимуться методичні матеріали для повторення?

Після кожного заняття від викладача ви отримуватимете всі методичні матеріали, презентації, які використовувалися на занятті, а також додаткову літературу для самостійного вивчення.

А є домашні завдання?

Так, домашнім завданням приділяється окрема увага - їх буде багато.

Як проводяться заняття?

Заняття проводяться в режимі online через платформу Google meet.

Як ведеться комунікація з викладачами, групою та адміністрацією школи?

Комунікація ведеться через Telegram групу та електронну пошту.

Як часто проводяться зрізи знань (модулі)?

Модулі можуть проводитись у різні відрізки часу - залежно від курсу. Але в більшості випадків це - раз на місяць.

Чи видаватимуться додаткові методичні матеріали для самостійного вивчення?

Звісно так - таких матеріалів буде велика кількість.

Чи буде у мене якесь портфоліо після випуску зі школи?

Так, на кожному курсі студенти розробляють кілька невеликих проєктів та один великий - випускний. Всі ці проєкти будуть складати ваше портфоліо.

Онлайн-курс програмування .Net/C# від IT-школи A-Level

Які курси програмування з нуля обрати для того, щоб почати свій розвиток у сфері IT? Все залежить від ваших особистих рис характеру, уподобань, талантів та амбіцій.  

Щоб розібратися, звертайтеся до однієї з найбільших IT-шкіл України – A-Level!

Менеджери школи допоможуть вибрати курси IT у Харкові, що допоможуть вам реалізуватися та почати заробляти! 

Одним з популярних курсів програмування з гарантованим працевлаштуванням від A-Level є онлайн-курс .Net/C#.

Саме платформу .Net Білл Гейтс колись назвав однією з найкращих у світі! Тож, можливо курс Net стане вашою відправною точкою для створення власної IT-кар’єри!

Особливості курсу Net/C# в A-Level

Онлайн-курси по програмуванню в IT-школі A-Level розробляються за актуальними вимогами роботодавців. Тому випускники школи є конкурентоспроможними на ринку праці та підготовленими до роботи в IT-компаніях за новим фахом! Це стосується також курсу си шарп

Мова C# є відносно молодою, але дуже популярною, бо відкриває безліч можливостей для програмістів:

 • Більшість веб-сервісів та додатків розробляються на C#. Тому ці курси веб-програмування у Харкові підготують вас до роботи з різноманітними цікавими проєктами.
 • Ви зможете писати надійні додатки для Windows та Windows Mobile, а ще – програмувати ігри на базі Unity!

Тож, закінчивши онлайн-курс си шарп, ви зможете вибрати цікаву для себе галузь для подальшого розвитку.

Курси програмування з працевлаштуванням  

Успішні випускники курсу .Net/C# в A-Level отримають гарантоване працевлаштування в одну з харківських IT-компаній.

Для цього потрібно виконати умови договору, що підписується кожним студентом під час реєстрації на курс. Серед них:

 1. Регулярно відвідувати c# курси онлайн – не менше 80% занять.
 2. Виконати понад 80% домашніх завдань.
 3. Успішно здати модулі та захистити фінальний проєкт, що передбачає онлайн-курс net.
 4. Мати достатній рівень англійської – не менш за Pre-Intermediate.

Тобто, якщо ви будете викладатися на максимум, вивчаючи онлайн-курс си шарп у Харкові в режимі онлайн, то гарантовано зможете претендувати на позицію Trainee/Junior С# Developer!