Про курс

Python – це мова програмування, що дуже швидко розвивається, стрімко набирає популярність та за різними рейтингами займає 3-4 позицію, поступаючись лише таким JavaScript, Java, C#. За всіма прогнозами Python може зайняти перше місце в 2023-2024 році. Стрімке зростання популярності цієї мови програмування викликане двома факторами. По-перше, вона проста у вивченні та застосуванні в порівнянні з такими складними мовами, як Java і С#. По-друге, за її допомогою можна створювати складні веб-додатки та сервіси, які раніше створювалися виключно на “складних” мовах програмування! Наприклад, за допомогою Python та її фреймворку Django “тримаються” такі проєкти, як YouTube, Instagram, Reddit, Pinterest тощо. Крім цього, Python застосовується в розробці програмного забезпечення, пов’язаного зі штучним інтелектом і нейронними мережами.

 

Зростання рейтингу Python пропорційно впливає на зростання кількості вакансій Python для розробників. Дедалі більше компаній або відкривають, або розширюють свої відділи за цим напрямом!.

 

Викладачі онлайн-курсу Python в A-Level розробили програму таким чином, щоб охопити всі фундаментальні основи цієї мови програмування, принципи роботи з базами даних та фреймворком Django. Кожен студент, який успішно закінчив курс, може бути впевнений у тому, що отриманих скілів буде достатньо для отримання позиції Trainee/Junior Python Developer в одній з IT компаній!

Програма курсу

На вас чекає практика на основі реальних кейсів.
Навчання у нас можна прирівняти до року роботи.

50 Занять

тривалість 150 годин

37 Домашніх завдань

час на виконання 90-150 годин

5 Модульних робіт

час на виконання 30-50 годин

Модуль 1 Основи програмування

 • 24 години Занять з ментором
 • 20-30 годинСамостiйної роботи

Знайомство. Типи даних. Базові операції

 • Ознайомлення з мовою
 • Блок-схеми
 • Змінні Python: визначення, типи даних
 • Типізація
 • Найпростіші математичні операції з цілими числами
 • Перша програма

Булева алгебра та умови

 • Булеви змінні
 • Умовний оператор if
 • Оператори порівняння та пріоритети операцій
 • Особливості порівняння об'єктів

Цикли

 • Оператори циклу
 • Цикл while
 • Вічний (нескінченний) цикл
 • Оператор циклу for
 • Базова робота з файлами

Списки та рядки, List comprehension

 • Типи даних, що змінюються і незмінні
 • Рядки
 • List (список)

Функції, map, zip, lambda

 • Функції
 • Створення, оголошення функції (function declaration)
 • Параметри та аргументи функції
 • Види параметрів функції
 • Функція як тип даних

Import, tuple, set, dict

 • Імпорт бібліотек
 • Tuple
 • Set
 • Dict
 • Методи та функції для роботи зі словниками

Практика

Модуль 1

Модуль 2 PostgreSQL

 • 15 годинЗанять з ментором
 • 10-15 годинСамостiйної роботи

Git basics( init, add, commit, pull, push, rsa-автентифікація)

 • Передмова, історія проблеми
 • Основи: команда diff
 • Системи контролю версій
 • Види систем контролю версій
 • Створення локального репозиторію, команда init
 • Статуси файлів, команди status, add, commit, config, log

Git practice, linux basics

 • Linux basics
 • Команди та основи використання bash
 • Створення та видалення файлів та директорій. touch, mkdir, rm, ls, cat, …
 • Wildcard
 • Абсолютні та відносні шляхи
 • Hard & symlinks

Як працює інтернет: HTTP, REST, форми, основи HTML + CSS, Bootstrap

 • HTML
 • Структура HTML документа
 • Теги HTML
 • Bootstrap
 • Grid - сітка та інше
 • Client-server, HTTP, REST, Форми

Postgresql, CRUD таблиць, CRUD записів Відносини, зв'язки

 • PostgreSQL, CRUD даних
 • CRUD даних - Create, додавання даних (INSERT)
 • CRUD даних - Read, вибірка даних (SELECT)
 • Практика з SELECT та INSERT

Postgresql, Відносини, зв'язки, складні запити, JOIN, etc

 • Відносини між таблицями
 • Об'єднання (JOINS)

Postgresql практика, модуль 2

Модуль 3 OOP

 • 21 годинаЗанять з ментором
 • 10-15 годинСамостiйної роботи

Введення в ООП. Основні парадигми ООП. Класи та об'єкти

 • Огляд парадигми об'єктно-орієнтованого програмування
 • Основні концепції ООП
 • Класи та об'єкти

Успадкування. Magic методи

 • Множинне успадкування
 • Використання super
 • Магічні методи класів

Code organizaion. PEP8. imports

 • PEP8
 • Імпорти

Exceptions

 • Огляд виключення
 • Створення кастомних винятків
 • Обробка винятків

Decorators. Static methods, Class methods, Property methods

 • Паттерн проектування "Декоратор" та його використання у Python
 • Створення декораторів
 • Декоратори методів класу

Тестування в Python

 • Основи тестування
 • Види тестування
 • Бібліотеки для тестування в Python
 • Створення тестів

Проектування. Патерни. SOLID

 • Паттерни проектування
 • SOLID

Модуль 3

Модуль 4 Front End

 • 18 годинаЗанять з ментором
 • 15-20 годинСамостiйної роботи

HTML. CSS

 • Ознайомлення з HTML
 • Ознайомлення з CSS

Основи JavaScript у порівнянні з Python

 • Які відмінності JavaScript від Python?

Функції та замикання в JavaScript, області видимості, функціональні особливості мови

 • Функції
 • Замикання
 • Області видимості
 • Функціональні особливості

Модуль 4

Модуль 5 Django

 • 27 годинЗанять з ментором
 • 15-30 годинСамостiйної роботи

Загальний погляд на Django, MVC(MVT), urls

 • Знайомство з Django
 • MVC (MVT)
 • URLs

Темплейти

 • Django templates
 • Темплейт теги
 • Успадкування шаблонів

Django models

 • Django models
 • Поля моделей та їх атрибути
 • Зв'язки моделей
 • Адмін панель

Django ORM, objects and quesrysets

 • Django ORM
 • Meta моделей
 • CRUD
 • Агрегація даних

Форми, реквест та авторизація

 • Форми та Django-форми
 • Валідація форм
 • Модель користувача
 • Login

Class based views, Model Forms

 • Model Forms
 • Class Base View
 • CRUD classes
 • Login classes

Куки, сесії, кеш

 • Cookies
 • Сесії
 • Кеш

Middlewares. Signals. Messages

 • Middlewares
 • Signals
 • Messages framework

Модуль 5

Модуль 6 Django advanced

 • 24 годиниЗанять з ментором
 • 20-30 годинСамостiйної роботи

Що таке API. REST та RESTful. Django REST Framework. Serializers

 • API
 • REST та RESTful
 • Django REST Framework
 • Серіалізація даних

Resourses, Routers

 • API Views
 • ModelViewSets
 • Роутинг

Авторизация та розподіл доступів. Фільтрація

 • Види аутентифікації та їх реалізації
 • Права доступу
 • Фільтрування даних
 • Видача завдання додати до модуля API для всіх дій

Тестування у django

 • Види тестування
 • Тестування Django
 • Тестування API
 • Фабрики для створення даних
 • Видача завдання. Покрити тестами абсолютно весь модуль

Celery

 • NoSQL бази даних
 • Celery

Multithreading. GIL. Multiprocessing

 • Багатопоточність
 • GIL
 • Багатопроцесність

Асинхронне програмування. Coroutines, asyncio

 • Ітератори
 • Генератори
 • Корутини
 • Asyncio. Aiohttp

Web sockets. Django channels.

 • Протокол реалізації чату (безліч запитів, long polling, сокети)
 • Web Sockets
 • Django channels

Модуль 7 Linux. Деплоймент та CI/CD

 • 18 годиниЗанять з ментором
 • 0 годинСамостiйної роботи

Linux

 • Дистрибутиви
 • Командний рядок (навігація, маніпутація з файлами тощо)
 • Користувачі, групи та права
 • Менеджери додатків
 • Змінні оточення

Робота з ОС Linux

 • SSH
 • Simlinks
 • Curl
 • Cron та crontab
 • Nginx та Apache
 • Демонізація

Media, static. Amazon EC2. Deployment, gunicorn + nginx

 • Static та Media файли
 • Деплоймент
 • AWS. EC2
 • Gunicorn
 • Nginx

Amazon RDS, S3 bucket, IAM, Route 53. HTTPS

 • AWS. RDS
 • AWS. S3
 • AWS. IAM
 • AWS. Route 53
 • HTTPS. Certbot

Методології розробки,git flow, CI/CD

 • Методології розробки
 • Git flow
 • CI/CD
 • Моноліт та мікросервіси
 • Docker

Дипломна робота

 • Час на виконання 25 - 30 годин

Опис

 • Фінальна робота включає демонстрацію практичних навичок, та на курсі пайтон, Вам потрібно створити повноцінну веб розробку. Завдання, включає реалізацію сайту та АПІ, яке дублює функціонал сайту. Необхідно буде створити розподіл ролей на адміністратора та користувача, з різними правами та можливостями. Систему логіна \ логауту та реєстрації. Також зможете продемонструвати рівень роботи із токеном аутентифікації! Повне покриття проекту тестами, винагороджується в екстра бал

Захист дипломної роботи

 • Фінальна робота включає захист теорії. Необхідно здати співбесіду на Junior Developer, сторонній, запрошеній людині За обидва блоки можна отримати від 0 до 10 балів

Бонус

24

Заняття з англійської мови

тривалість 48 години

test

Тестова співбесіда з технічним спеціалістом

тривалість - 15-30 хв. (під час захисту
дипломної роботи)

Технічний спеціаліст не входить до складу викладачів, які приймали участь під час викладання курсу

Майстер клас по складанню резюме та проходження співбесід

тривалість 3 години

Консультація з рекрутером та тестова співбесіда

тривалість 1 година

Супровід до моменту працевлаштування менеджером, закріпленим за групою

Як проходить навчання

4 кроки до змін у кар'єрі та житті

 • 1

  Крок 1

  Запис на курс

 • 2

  Крок 2

  Навчання

 • 3

  Крок 3

  Випуск

 • 4

  Крок 4

  Допомога рекрутерів

1

Крок 1

Запис на курс

Ще до початку навчання абітурієнт підписує договір зі школою A-Level. У договорі докладно прописані обов’язки студента для отримання сертифіката та гарантованого працевлаштування, а також обов’язки школи про надання якісної освіти та подальшого працевлаштування випускнику.
Ви стаєте нашим студентом одразу після укладання договору та внесення оплати!

2

Крок 2

Навчання

Навчання відбувається у дистанційному режимі. Щоб успішно закінчити курс в IT-школі A-Level, ви маєте відвідувати не менше 80% інтерактивних онлайн-лекцій, виконувати понад 80% домашніх завдань, а також здати всі проміжні модульні роботи, якими закінчується кожен блок курсу.

3

Крок 3

Випуск

Виконавши попередні пункти, ви допускаєтеся до написання та захисту дипломної роботи, яку оцінюють викладачі курсу, адміністрація школи та незалежні спеціалісти. Тільки у разі успішного захисту цієї роботи ви стаєте випускником школи, отримуєте сертифікат за своїм фахом та гарантоване працевлаштування в одну з IT-компаній.

4

Крок 4

Допомога рекрутерів

Якщо ви стали випускником A-Level та отримали сертифікат про успішне закінчення курсу, школа допомагає вам знайти вакансії в IT-компаніях за новим фахом на позицію trainee або junior спеціаліста. Рекрутинговий відділ консультує вас з питань складання резюме та проходження співбесід, за можливістю пропонує актуальні вакансії.

Ментори курсу

Коншин Артем

Коншин Артем

Python Developer, Team Lead

Займаюсь веб розробкою на  Python вже понад 5 років. Маючи медичну освіту, обрав свою мрію – сферу IT. Спочатку просто збирав та налаштовував комп’ютери, далі став системним адміністратором, а потім мене захопив дивовижний і магічний світ Python. Зараз працюю у компанії AnvilEight на позиції Team Lead.

Дивитись повністю
Гармаш Данііл

Гармаш Данііл

Freelancer

Багато років займався розробкою робототехнічних систем та промислово-роботизованих ліній. Проект який мені найбільше припав до душі це розробка мобільної роботизованої системи якою можна було керувати через супутник. Викладання є моїм хоббі та змогою вплинути на недосконалу систему існуючої освіти.

Дивитись повністю
Городілов Сергій

Городілов Сергій

Software Engineer

Більш ніж 15 років тому, замість модної професії юриста, пішов вивчати комп’юьерні науки. Свій шлях почав на авіазаводі, розробляючи прошивки для машинобудівницьких станків. А потім на протязі 3-х років проектував, створював та налаштовував бази даних для картографічних проектів. З Python познайомився саме під час програмування специфікного модуля для PostgreSQL/PostGIS. З того часу брав участь у

Дивитись повністю
Внуков Ігор

Внуков Ігор

Software Engineer

Зараз я працюю в компанії SoftServe на позиції Software Engineer: пишу на Python, JS, трохи працюю на Java та з “Java-подібними” мовами. Працюю на всьому, на чому потрібно писати код! Створюю сайти, API, займаюся інтеграцією їх у сервіси, взаємодію з великими обсягами даних

Дивитись повністю
Мариніч Данило

Мариніч Данило

Технічний директор

В IT з 2008 року. 10 років програмував на трьох мовах, 5 років займаюся менеджментом, викладаю вже 7 років. Маю три профільні вищі освіти. Наразі працюю менеджером в компанії Olearis, яка спеціалізується на мобільній розробці.

Дивитись повністю
Пономарьов Владислав

Пономарьов Владислав

Senior Python Developer

Займаюсь розробкою з 2015 року. Встиг попрацювати над великою кількістю різноманітних проектів. Є досвід керування командою. Три роки викладаю, засновник курсу Python в одній з найбільших IT-шкіл України — A-Level. На даний момент працюю як senior python developer у компанії softserve, вирішую завдання найбільшої у світі пивної компанії

Дивитись повністю
Стати ментором

Відгуки від студентів

Кирило Смаковенко

Кирило Смаковенко Python Developer, випускник IT-школи A-Level   Всім привіт! Мене звати Кирило, і сьогодні я хочу трохи поділитися мотивацією та власним досвідом з тими, хто прагне вивчити мову програмування Python з нуля та почати кар’єру в IT.    Зараз я працюю в компанії ДДІ — розробляю сайт, що обслуговує заправки. Важко сказати, що тут

Вiдгук повнiстю

Осичнюк Стас

“Програмування потрібно не заучувати, а практикувати. І важливо приділяти цьому якнайбільше часу. На курсах нам казали, що відвідувати заняття недостатньо, треба ще й займатися вдома. Я скажу вам більше: кодити треба скрізь – на роботі, на вулиці, у дорозі чи вдома. І тоді ви зможете досягти великих успіхів!”   Довгий час я працював на виробництві.

Вiдгук повнiстю

Юлія Чупрова

Вітаю! Я мала нагоду навчатися в IT школі A-Level, яка залишила у мене змішані враження. З одного боку, структура матеріалу була дещо заплутаною, що іноді створювало складнощі у вивченні. Також відсутність особистого кабінету і необхідність використовувати Google Drive чи GitHub для доступу до матеріалів не завжди була зручною. З іншого боку, я вражена професіоналізмом та

Вiдгук повнiстю

Зеленська Анна

Дуже класна школа! Система освіти та викладачі – на дуже високому рівні. У школі панує атмосфера позитиву. Викладають матеріал доступно та зрозуміло. Всім рекомендую!

Вiдгук повнiстю

Козловський Богдан

Вітання! Я закінчив Python Extended курс у лютому цього року і хочу поділитись враженнями від школи та того, як проходив курс особисто для мене. Якщо говорити загалом, я задоволений і організацією та залученням багатьох викладачів (але, на жаль, не всіх). Було важко, це правда. Особливо складно тим, хто з програмуванням ніколи не був знайомий. Багато

Вiдгук повнiстю

Сухарев Миколай

враження хороші ? Як і скрізь є свої плюси та мінуси, але плюсів значно більше)) І головне – після ваших курсів я знайшов роботу

Вiдгук повнiстю

Фам Тунг Ланг

Все було круто! Курс дав напрям куди рухатися і коло, в якому всі рухаються в одному напрямку. Не шкодую, що відвідав курс. Думаю найкращий початок для тих, хто ще не знає куди рухатися в айті і не має уявлення про нього.

Вiдгук повнiстю

Ваше резюме після проходження курсу

1505

Посада:

Trainee Python developer

Logo

Зарплата вiд: 150$


Графік:

Робота в офісі/віддалено

Освіта:

A-Level Ukraine

Професійні навички:

 • Python
 • Git, GitHub
 • Postgresql
 • Mysql
 • ООП
 • Базові знання HTML + CSS
 • Базові знання JavaScript
 • Робота з Frontend + backend, Ajax
 • Django, HTTP, REST, DRF
 • DRF, VIewset, Validation, Pagination
 • DRF Serializers
 • Linux

Так виглядатиме твій електронний сертифікат

Який ти зможеш додати до свого CV

Інструменти, які ви освоїте

HTML_hover

HTML 5

Мова гіпертекстової розмітки сторінок, яку застосовують для розмітки документів для перегляду веб-сторінок у браузері. Його використовують для того, щоб дати браузеру зрозуміти, як потрібно відображати завантажений сайт або сторінку.

CSS_hover

CSS 3

CSS (Cascading Style Sheets) або каскадні таблиці стилів — мова опису зовнішнього вигляду документа, написаного за допомогою мови розмітки. Зазвичай використовується для опису оформлення веб-сторінок, написаних мовою розмітки HTML.

Postgresql_hover

PostgreSQL

Об'єктно-реляційна система управління базами даних PostgreSQL – це популярна вільна об'єктно-реляційна система управління базами даних. Базується на мові SQL та підтримує численні можливості.

Python_hover

Python

Python — високорівнева мова програмування загального призначення з динамічною строгою типізацією та автоматичним управлінням пам'яттю, орієнтована на підвищення продуктивності розробника, читання коду та його якості, а також на забезпечення переносимості написаних на ньому програм.

Git_hover

Git

Розподілена система контролю версій, яка дозволяє відстежувати історію розробки ПЗ і спільно працювати над складними проєктами з будь-якої точки світу.

GitHub_hover

GitHub

Онлайн-сервіс зберігання та синхронізації коду для програмістів та розробників додатків. Головною метою цього сервісу є підтримка спільної розробки проектів та контролю версій.

Linux_hover

Linux

Сімейство операційних систем (ОС), що працюють на основі однойменного ядра. Немає жодної операційної системи Linux, як, наприклад, Windows або MacOS. Є безліч дистрибутивів (набір файлів, необхідні установки ПЗ), виконують конкретні завдання.

JavaScript_hover

JavaScript

Мультипарадигменна мова програмування. Підтримує об'єктно-орієнтований, імперативний та функціональний стилі. Є реалізацією специфікації ECMAScript. JavaScript зазвичай використовується як вбудована мова для програмного доступу до об'єктів додатків.

AJAX_hover

AJAX

Ajax (ˈeɪdʒæks, від англ. Asynchronous Javascript and XML — «асинхронний JavaScript і XML») — підхід до побудови інтерактивних інтерфейсів користувача веб-додатків, що полягає в «фоновому» обміні даними браузера з веб-сервером. В результаті, при оновленні даних веб-сторінка не перезавантажується повністю, і веб-програми стають швидше і зручніше

Django_hover

Django

Високорівневий Python веб-фреймворк, який дозволяє швидко створювати безпечні та підтримувані веб-сайти.

Django Rest framework_hover

Django REST framework (DRF)

Потужний та гнучкий інструмент для побудови Web API.

Curl_hover

Curl

Скорочення від “Client URL”. Утиліта доступна в більшості систем на основі Unix і призначена для перевірки підключення до URL-адрес. Крім того, команда Curl — відмінний інструмент передачі даних.

Nginx_hover

Nginx

Популярний швидкий веб-сервер, який допомагає пов'язати компоненти програми: файли HTML, CSS і JavaScript, бекенд одного або відразу декількох сервісів. Він також використовується для розподілу навантаження, кешування HTTP та зворотного проксування.

SQL_hover

SQL

Декларативна мова програмування, що використовується для створення, модифікації та управління даними в реляційній базі даних, що керується відповідною системою управління базами даних.

Apache_hover

Веб-сервер Apache

Програмне забезпечення, яке встановлено на сервер. Як ми зрозуміли, завдяки йому встановлюється з'єднання між користувачем, використовуючим браузер, і сервером, щоб здійснити передачу даних при запиті

Dockers_hover

Docker

Програмне забезпечення для автоматизації розгортання та керування програмами в середовищах з підтримкою контейнеризації, контейнеризатор додатків.

Gunicorn_hover

Gunicorn

Автономний веб-сервер з великою функціональністю, що надається у зручному вигляді. Він спочатку підтримує різні фреймворки та адаптери, що робить його надзвичайно простим у використанні прямою заміною для багатьох серверів розробки.

Зарплатнi очiкування

Можливість кар’єрного зростання зі збільшенням заробітної плати як магніт притягує нових спеціалістів у сферу IT. 

Щоб досягти заробітку від $2000 та вище, потрібно пройти шлях від Trainee до Senior. І цей шлях може бути досить стрімким – все залежить лише від вас!

Вже на позиції Trainee ви зароблятимете $150-300. Це період, коли компанія більше інвестує у фахівця, ніж отримує прибутку. Разом з першим заробітком ви будете здобувати неоціненний практичний досвід для подальшого розвитку!

З першого місяця

На позиції Junior лише одна місячна зарплата у $300-800 дозволить вам повністю покрити шестимісячне навчання на курсі A-Level. Тож гроші повернуться до вас дуже швидко!

за 4 місяці

Коли ви доростете до Middle фахівця, ваш заробіток становитиме вже від $1500 і вище! Домогтися такого результату можна лише за 2 роки старанної роботи та постійного саморозвитку.

за 2-3 роки

Senior – це фахівець, що заробляє від $2000 та вище – залежить від типу компанії, досвіду роботи та ваших цілей. Верхню межу заробітку та кар’єрних сходів визначають лише ваші амбіції – тому не зупиняйтесь на досягнутому!

за 4-5 років

Оплата за весь курс

Python


 • Початок курсу: 12 Квітня
 • Залишилось:16 мiсць

Оплачуй одразу весь курс та заощадь 2 000 гривень

 • Вартiсть курсу при оплатi частинами 24 000 грн
 • Вартiсть курсу при повнiй оплатi 22 000 грн
 • Економiя 2 000 грн

Усього за курс:

22 000грн 24 000грн

Розстрочка вiд школи

Python


 • Початок курсу: 12 Квітня
 • Залишилось:16 мiсць

Немає можливості оплатити весь курс одразу? Не біда. Ми надаємо можливість отримати розстрочку від школи!
Все, що тобі потрібно - це внести оплату за перші два місяця навчання, решта платежів буде вноситись кожні 8 занять.

 • Перший платiж: 4 000 грн
 • Далi 5 платежів по: 4 000 грн

Усього за курс:

24 000грн

24 000грн

Покупка частинами вiд “Моно банк”

Python


 • Початок курсу: 12 Квітня
 • Залишилось:16 мiсць

Немає можливості оплатити весь курс одразу? Не біда. Ми надаємо можливість отримати розстрочку від школи! Все, що тобі потрібно - це внести оплату за перші два місяця навчання, решта платежів буде вноситись кожні 8 занять.


Усього за курс:

24 000грн

24 000грн

Крок 1. Виберiть спосiб оплати

Сплата за весь курс

Заощадь 2 000 грн сплативши
одразу за весь курс

Розстрочка вiд школи

Не хочеш платити вiдразу?
Скористайся розстрочкою вiд школи
A-Level Ukraine

Покупка частинами вiд
“Моно банк”

Mono icon

вiд 2 до 6 платежiв

Крок 2. Заповнiть контактнi данi

Медiа

Новини IT-школи A-Level

Бажаєте відчути себе у центрі подій нашої IT-школи? Тоді знайомтеся з найактуальнішими новинами, корисними матеріалами, цікавими пропозиціями, думками наших фахівців стосовно професійних питань у блозі A-Level!

Майбутнi заходи

Французька гуманітарна організація ACTED спільно з IT-школою A-Level розширюють можливості українців для роботи в IT!

29.02.2024

Корисне

Стаття повністю

Як успішно пройти співбесіду на позицію .Net/C#?

Підготовка до тестового завдання вимагає не тільки глибокого розуміння .Net/C# та супутніх технологій, але й здатності застосовувати ці знання на практиці. Тому ми радимо регулярно:

Корисне

Стаття повністю

Анімації у Web Design: “живі” сайти для досягнення бізнес-цілей

В епоху цифрових інновацій — анімації у веб-дизайні відіграють ключову роль, перетворюючи статичні сторінки на живі, динамічні та захоплюючі візуальні історії.  Вони не просто прикрашають сайт, але й виконують важливі функціональні завдання, підвищуючи залученість користувачів та покращуючи їхній досвід взаємодії з веб-ресурсом.    Від Loading Animation, що зменшує відчуття очікування, до Parallax-ефектів, які додають глибину

Корисне

Стаття повністю

Інструменти для створення графічного дизайну: порівняння та рекомендації

Які редактори та інструменти ви найчастіше використовуєте для створення графічних елементів?  Чи задовольняють вони усі ваші потреби та задуми? Якщо ні, тоді ця стаття для вас!   Графічний дизайн – це важлива складова для створення візуальних комунікацій у сучасному світі. І в залежності від задач, цілей та потреб — можна використовувати різні інструменти для обробки

Корисне

Стаття повністю

ТОП додатків, які повинен знати тестувальник. Перелік від викладача A-Level

Всім вітаннячка! Мене звати Лоліта Пальоха. У тестуванні я з 2014-го року.  Все почалося з самоосвіти та стажування в компанії EPAM. Зараз я працюю у SoftServe, виступаю на професійних конференціях та викладаю тестування та бізнес аналіз в A-Level!  Деякі мої студенти вже й самі стали Team Lead та мають власних студентів.    За свої роки

Загальні питання

Який формат проведення занять: онлайн чи офлайн?

Заняття у школі проводяться в режимі онлайн.

В які дні та час проводяться заняття?

Заняття у школі проходять двічі на тиждень за наступним розкладом:
понеділок, 19:00-22:00, четвер 19:00-22:00;
вівторок, 19:00-22:00, п'ятниця, 19:00-22:00;
середа, 19:00-22:00, субота, 11:00-14:00.
За яким із трьох видів розкладу займатиметься ваша група, ви можете дізнатися у менеджера по роботі з клієнтами.

Чи є заняття з англійської мови?

Так, на всіх курсах (крім “Основи Програмування”) передбачені безкоштовні заняття з англійської мови. Вони проводяться в неділю - час занять залежить від вашого вихідного рівня англійської мови.

Чи видається сертифікат після навчання?

Так, після успішного завершення навчання ви отримуєте сертифікат про закінчення курсу.

Курс завжди стартує у вказану на сайті дату?

Курс практично завжди стартує у призначену дату.
Винятками можуть бути зовнішні чинники, на які школа не може вплинути. Або якщо в групі не набирається достатня кількість людей, тоді дата старту може бути зсунута на період до 2-х тижнів.

Що відбувається, якщо група не набирається до старту?

Якщо в групі до анонсованої дати старту не набирається 50% студентів, ми зміщуємо дату старту на період до 2 тижнів, про що попереджаємо всіх студентів, які вже записалися до цієї групи. Навіть якщо протягом цього часу ми не набираємо жодної людини - ми все одно стартуємо навчання з тією кількістю студентів, яка є.

Де можна почитати відгуки про школу?

На сторінці кожного курсу є відгуки про курс. Також є сторінка всіх відгуків від компаній-партнерів та окрема спільна сторінка відгуків

Якщо я не маю досвіду, чи можу я навчатися у вашій школі?

Так. У нашій школі всі курси складені таким чином, що ви можете прийти на навчання абсолютно без знань у сфері - але зайвими вони не будуть. З корисною інформацією стосовно різних IT-курсів та напрямів ви можете ознайомитись ще перед навчанням у нашому блозі

Чи можу я почати вчитися з середини курсу?

Так, у вас є така можливість, але для цього вам потрібно буде пройти співбесіду з викладачем, щоб він визначив рівень ваших знань. Також вам потрібно буде здати пройдені модулі, після чого вас допустять до навчання з того місяця, коли ви приєдналися.

Чи можна перевестися на наступний набір, якщо у мене виникли складності, і я зараз не можу відвідувати заняття?

Так, ми практикуємо переведення на наступний потік або на інший напрям, але тільки за умови наявності вільних місць у групі.

Хто ваші викладачі?

Викладачі в нашій школі - це практикуючі фахівці, які працюють в IT-компаніях, з досвідом не менше 3-х років. Кожен викладач проходить 3 етапи співбесіди, а також консультації з навчального процесу перед тим, як буде допущений до викладання в нашій школі.

Який мені потрібен ноутбук для занять?

Стандартний ноутбук для офісної роботи з мінімальними вимогами: процесор i3, ОЗУ мінімум 8гб та SSD 256 Гб.

Чи є у вас зворотний зв'язок на курсах?

Щомісяця адміністрація школи проводить анкетування студентів для збору зворотного зв'язку про викладачів, якість освіти та зручність навчання в нашій школі.

Договір та оплата

Як здійснюється підписання договору зі школою?

Є 3 варіанти підписання договору зі школою:
Договір підписується через електронно-цифровий підпис ПриватБанку та сервісу “paper less”;
Через електронно-цифровий підпис у сервісі “Дія” та електронний сервіс “Вчасно”
Відправлення договору у паперовому вигляді через Нову Пошту для підписання.

Які є види оплати за курси?

Виключно оплата за реквізитами на розрахунковий рахунок школи.

Який крайній термін сплати за курс?

При щомісячній оплаті - через кожні 8 занять. Тобто: раз на місяць в перше заняття навчального місяця.
Якщо двома частинами, то друга оплата має бути внесена на початку четвертого місяця (на 24-му занятті).

Чи передбачено повернення коштів за курси, якщо я не можу продовжувати навчання?

Згідно з договором, ви можете повернути 50% від вартості непройдених занять, що були оплачені. Повернення можливе з поважної причини та надання документів, що її підтверджують.

Чи можна ознайомитись з договором до запису на курс?

Так, ви можете звернутися з таким запитом до нашого менеджера. Ми надішлемо приклад договору на електронну пошту або в Telegram.

Чи можна сплатити готівкою?

Ні, оплата проводиться тільки на розрахунковий рахунок.

Працевлаштування

Як відбувається працевлаштування?

Школа веде студента від початку пошуку роботи до отримання ним офера, бере участь у всіх етапах співбесіди в кожній компанії. Школа надає додаткове заняття зі складання резюме та допомагає у комунікації з HR/Rec. Ближче до фіналу навчання рекрутер школи збирає резюме та подає на співбесіди до компаній-партнерів, які вже мають відкриті позиції та знають рівень наших студентів. Вони лояльно ставляться до студентів школи, оскільки багато випускників A-Level вже потрапили до наших партнерів.

Куди ви працевлаштовуєте?

Основні компанії, в які ми працевлаштовуємо випускників - це наші партнери, з якими ви можете ознайомитися на сайті A-Level.

Які умови потрібно виконати, щоб бути працевлаштованим?

Отримати сертифікат про успішне проходження курсів. Також обов'язковою умовою є відвідування занять з англійської мови.
Студент має брати активну участь в процесі працевлаштування: ходити на співбесіди, виконувати тестові завдання і давати фідбек школі по кожному етапу, щоб ми могли вже в процесі підкоригувати проблемні моменти.

На всіх курсах є гарантія працевлаштування?

На багатьох наших напрямках є працевлаштування, проте, на жаль, не на всіх. Але ми працевлаштовуємо на всіх напрямках, незалежно від гарантії. Найважливіше - це знання та бажання самого студента!

Чи можу я вибрати компанію для працевлаштування?

Студент може написати свої побажання - ми намагатимемося знайти максимально схожу до них компанію серед наших партнерів. Проте, найголовніше - це знайти першу роботу для наших студентів! На жаль, не завжди є крутий вибір.

Якщо я сам знайду роботу після курсу, мені повернуть гроші?

Ні, повернення коштів з цієї причини не передбачене.Найголовніша мета школи - це можливість для випускників знайти першу роботу. Але якщо студент знаходить роботу самостійно, ми вважаємо, що умови договору виконані, оскільки головна мета здійснена.

Профорієнтація

Як вибрати курс?

Ви можете звернутися за консультацією до адміністрації школи за телефоном або в Telegram. Адміністрація школи проведе консультацію, визначить ваші сильні сторони та допоможе обрати напрям. Також з описом кожного напряму ви можете ознайомитись у нашому блозі в статтях від викладачів та студентів

Де можна детальніше ознайомитися з курсами та технологіями, що вивчаються на них?

На кожній сторінці курсу є програма навчання та детальна інформація про технології, що вивчаються. Також ви можете прочитати детальніше про курси в нашому блозі в рубриці “курс очима викладача”

Чи можна поспілкуватися з викладачами до старту курсу?

Такої можливості немає, але ви можете ознайомитися з викладачами та школою на наших відкритих заняттях, які ми проводимо щомісяця. Стежте за нашими соцмережами та анонсами заходів. Також ви можете підписатися на розсилку, щоб не пропустити повідомлення про наші заходи.
Крім того, познайомитися з викладачами можна в нашому блозі

Процес навчання

Наскільки програми курсів в A-Level актуальні?

Програми курсів коригуються щомісяця: відповідно до нових трендів та оновлень технологій, які передбачені на курсах. Ви можете бути впевнені, що програма буде актуальною на той момент, коли ви будете навчатися на курсах.

На що більше робиться наголос у програмі курсів: на практику чи теорію?

Основний упор у нашій школі робиться на практику, щоб на момент випуску у вас був досвід роботи в команді з практичними завданнями. Завдяки цьому в реальному проєкті ви зможете почувати себе комфортно.

Чи є зв'язок із викладачем у позаурочний час?

Звичайно, ви можете зв'язатися з викладачем у будь-який денний час і, по можливості, він вам відповість. Враховуйте, що наші викладачі - це практикуючі фахівці, які працюють у компаніях. Але ваше питання не залишиться без відповіді у будь-якому випадку.

Чи зберігається запис заняття, якщо я не зміг бути на ньому присутнім?

Так, кожне заняття записується. Ви матимете можливість переглянути заняття за потребою, якщо не змогли бути присутніми.

Чи надаватимуться методичні матеріали для повторення?

Після кожного заняття від викладача ви отримуватимете всі методичні матеріали, презентації, які використовувалися на занятті, а також додаткову літературу для самостійного вивчення.

А є домашні завдання?

Так, домашнім завданням приділяється окрема увага - їх буде багато.

Як проводяться заняття?

Заняття проводяться в режимі online через платформу Google meet.

Як ведеться комунікація з викладачами, групою та адміністрацією школи?

Комунікація ведеться через Telegram групу та електронну пошту.

Як часто проводяться зрізи знань (модулі)?

Модулі можуть проводитись у різні відрізки часу - залежно від курсу. Але в більшості випадків це - раз на місяць.

Чи видаватимуться додаткові методичні матеріали для самостійного вивчення?

Звісно так - таких матеріалів буде велика кількість.

Чи буде у мене якесь портфоліо після випуску зі школи?

Так, на кожному курсі студенти розробляють кілька невеликих проєктів та один великий - випускний. Всі ці проєкти будуть складати ваше портфоліо.

Курси програмування з нуля у Харкові за напрямом Python

IT-школа A-Level – найбільша школа у Харкові, яка запрошує всіх охочих на курси програмування онлайн за чотирма основними напрямами:

 1. Веб-дизайн;
 2. Тестування;
 3. IT-менеджмент;
 4. Розробка.

Кожен напрям містить найактуальніші курси з програмування, які будуть цікаві як для початківців, так і для спеціалістів, що хочуть отримати нові знання.

Серед курсів з розробки великий попит має курс програмування Python. Не дивно: мова програмування Python, на відміну від інших, відносно проста у засвоєнні з нуля та перспективна у подальшій роботі.

Тож кожен випускник A-Level, що успішно закінчив курси пайтон, отримує можливість одразу почати будувати кар’єру в IT-компанії чи на фрілансі!

IT-курси у Харкові від IT-школи A-Level 

Що найважливіше, коли вибираєш курси айті у Харкові?- Ціна, якість знань, доступність, перспективність.

Python курси повністю відповідають переліченим критеріям:

 • Онлайн-навчання програмування триває 6 місяців. За цей час ви отримаєте всі теоретичні та практичні знання, які будуть потрібні у подальшій роботі на начальному етапі.
 • Виконуючи домашні завдання, працюючи над фінальним проєктом, ви створюєте власне портфоліо ще до початку практики в компанії!
 • Вартість курсу програмування з нуля в Харкові вас приємно вразить! Тим більш, що це внесок у ваше майбутнє.
 • Курси веб-програмування онлайн – це можливість навчатися у будь-якому місті України чи за кордоном!
 • Програма курсу повністю відповідає вимогами роботодавців на посаду Junior Python Developer.

Наші викладачі постійно оновлюють програму курсу Python online, слідкують за новими можливостями мови програмування та фреймворків, тенденціями у сфері IT. Тому ви завжди будете мати “найсвіжіші” знання.

Що робити після випуску з IT-школи A-Level?

Ще під час навчання ви отримаєте багато корисної інформації для подальшого працевлаштування. Курс програмування Python містить окреме заняття зі складання резюме та проходження співбесід. Коли ви успішно закінчите Python курси, фахівці нашого відділу рекрутингу допоможуть вам знайти перше місце роботи!