Про курс

Зараз тестування є однією з найпопулярніших професій в IT-індустрії, і це не дивно. Розробники ПЗ стикаються з величезною кількістю помилок та невідповідностей у своїх продуктах. Тому IT-компаніям важливо мати кваліфікованих фахівців, які зможуть виявити та виправити ці проблеми ще до виходу будь-якого продукту в продакшен. 

 

Мануальне тестування (вручну) та автоматизоване тестування (з використанням спеціальних програм) – це дві сторони однієї медалі, які тісно пов’язані. Мануальне тестування дозволяє виявити несподівані помилки, які можуть бути втрачені автоматичними програмами (наприклад, в інтерфейсі користувача). Тоді як автоматизоване тестування – значно скорочує час роботи та покращує його ефективність. Щоб бути конкурентоспроможним та затребуваним тестувальником у сучасному світі, важливо мати навички за обома напрямами.

 

Програма курсу “Тестування ПЗ” розроблена професійними практикуючими тестувальниками та орієнтована на актуальні вимоги роботодавців! Ми послідовно вивчаємо базову теорію з нуля, опановуємо навички мануального тестування, доповнюємо отримані знання можливостями автоматизації. З таким переліком hard-skills ви зможете отримати бажану вакансію та почати швидке кар’єрне зростання! 

 

Курс “Тестування ПЗ” підходить як початківцям, так і айтівцям, що хочуть перекваліфікуватися чи доповнити свої знання. 

Ви отримаєте безліч корисної документації для подальшої роботи, попрактикуєтесь на реальних проєктах, зможете виправити власні помилки під наглядом досвідчених викладачів. Ми впевнені, що якісна IT-освіта – це запорука успішної кар’єри тестувальника!

Програма курсу

На вас чекає практика на основі реальних кейсів.
Навчання у нас можна прирівняти до року роботи.

48 Заняття

тривалість 144 годин

38 Домашніх завдань

час на виконання 130-185 годин

6 Модульних робіт

час на виконання 40-50 годин

Модуль 1 Теорія тестування

 • 36 годинЗанять з ментором
 • 30-55 годинСамостiйної роботи

Основи тестування (What is Testing? QA/QC, Why is Testing Necessary?)

 • Знайомство - коротко про курс
 • Що таке тестування
 • Валідація верифікація
 • Quality та його характеристики
 • Цілі тестування

Методології розробки ПЗ (Agile, Waterfall, и другие)

 • Трохи про ключові ролі у проектній команді (хто такі і за що відповідають?)
 • SDLC як поняття
 • Waterfall – як методологія розробки, принцип, коли застосовують
 • V-model – як методологія розробки, принцип, коли застосовують
 • Гнучкі методології, Agile, Agile manifest, основи, чому виникла ідея, які профіти
 • Scrum – як методологія розробки, принцип, коли застосовують
 • Kanban – як методологія розробки, принцип, коли застосовують
 • BDD підхід - принцип, коли застосовують
 • SAF- як методологія розробки, принцип, коли застосовують
 • LeSS – як методологія розробки, принцип, коли застосовують та інша екзотика

Seven Testing Principles, test levels, test types

 • 7 принципів тестування
 • Психологія тестування
 • Рівні тестування
 • Види тестування

Робота з вимогами (теорія + практика)

Тестова документація оглядова лекція (Checklists, TestCase, TestSuite)

Test Design Techniques

 • Що таке техніки тест дизайну і навіщо вони потрібні
 • Клас еквівалентності, як поняття
 • Техніка розбиття за класами еквівалентності
 • Метод граничних значень
 • Decision table
 • Pairwise testing
 • State transition

Defect Costs, Bugs + Bug Lifecycle - create bugs, bug tracker

 • Що таке дефект, види дефектів
 • Вартість дефекту
 • Життєвий цикл дефекту
 • Баг-репорт, баг-трекер
 • Поля баг репорту

Test Management, Test Plan (IEEE 829) + Practice Estimating+ Test Strategy

 • Хто встановлює стандарти для процесу тестування (кілька слів про ISTQB)
 • Етапи процесу тестування по ISTQB (які дії виконуються, на які питання шукаються відповіді)
 • Які розділи містить, що пишуть у розділах (шаблон з IEEE-829)
 • Що таке ризики, які види ризиків бувають, як управляють ризиками
 • Що таке естімейт, які методи видачі естімейтів є

Модуль 2 Базові технічні навички для тестувальників

 • 30 годинаЗанять з ментором
 • 25-30 годинСамостiйної роботи

Основи Web (client - server). Мережа, протоколи передачі Web application structure + тест/опитування

 • Клієнт-серверна архітектура додатків. Концепція клієнта, сервера. Навіщо потрібно і чому зручно
 • IP адреса, DNS name, DCHP/DNS сервер
 • Що таке протокол передачі даних, та основні протоколи (у чому особливість, чому застосовують)
 • Структура простого типового веб-додатка (діаграма, де сервер, хто клієнт, за якими протоколами які повідомлення надсилають, загалом)
 • Що таке авторизація, сесія, що таке cookies, навіщо потрібні в контексті клієнта сервера
 • Загалом, що таке API, як подивитися запити та час їх виконання у браузері

HTML

 • Що таке html, навіщо потрібен, як передається, що з ним робить браузер
 • Базові секції html документа (head, body, etc.), приклад, базові теги (бажано на практиці пописати)
 • Як подивитися html, сторінки як користуватись інспектором

СSS

 • Що таке css, навіщо потрібен, як можна його написати
 • Що таке атрибути, навіщо потрібні, які найширше використовуються атрибути тегів (клас)
 • style атрибут
 • Скрипти на HTML сторінці, навіщо потрібні як підключаються (загалом, не сильно заглиблюючись)

SQL

 • Поняття БД
 • Реляційні БД, нормальні форми
 • Поняття сервера баз даних
 • SQL
 • Поняття таблиці, які типи даних, PK, FK
 • Створення/модифікація/видалення таблиць
 • Практика написання запитів із менеджментом таблиць
 • CRUD. Оператори запитів
 • Логічні оператори + where + like
 • Агрегаційні функції (count/sum/max/avg)
 • Group by / having
 • Join-и

API testing. Postman

 • Що таке API
 • SOAP
 • REST
 • Postman як утиліта для api testing

Особливості тестування мобільних додатків

 • Типи/види мобільних додатків
 • Короткий огляд актуальних платформ для мобільних додатків
 • Способи тестування мобільних додатків

Модуль 3 Java core basics

 • 54 годинЗанять з ментором
 • 45-55 годинСамостiйної роботи

Змінні, типи даних Java

 • Що таке VCS, види VCS
 • Що таке Git, як поставити, чому зручно, як використовують
 • Базові терміни, поняття, команди
 • Введення в Java
 • JDK, IntelijIdea
 • Точка входу в програму java (main method)
 • Що таке змінна, що таке ініціалізація
 • Примітиви та типи посилань
 • Як працює компілятор Java

Оператори

 • Літерали які бувають, що таке
 • Оператори
 • Оператори імпорту, в контексті пакету Math
 • Пакет Math корисні функції

Масиви та рядки

 • Масиви що таке, як ініціалізувати навіщо потрібні
 • Рядки, особливості
 • Корисні функції під час роботи з рядками
 • Порівняння рядків

Умовні висловлювання та цикли

 • if, if else, if/else/if
 • switch/case
 • Блок схеми
 • Розгалуження програм із прикладом на блок схемі
 • Цикли while, for із прикладом на блок схемі

Класи та об'єкти

 • Навіщо потрібні класи
 • Що таке клас
 • Конструктори
 • Ключове слово this
 • Вкладені внутрішні класи
 • Об'єкти
 • enum

Поля та методи

 • Що таке поля класу
 • package
 • Модифікатори доступу (private, package private, protected, public)
 • Getter/Setter toString() методи
 • Статичні та нестатичні поля
 • final модифікатор
 • Константи в java
 • Порядок ініціалізації змінних, блоків тощо
 • Що таке методи
 • Що таке сигнатура методів
 • Локальні змінні методів

Спадкування, Абстрактні класи

 • Принципи ООП
 • Спадкування, навіщо потрібне ключове слово extends
 • Ключове слово super
 • Object як клас, і кілька його методів
 • Анотація класу, ключове слово abstract
 • Перевантаження та перевизначення методів
 • final для класів та методів

Інтерфейси

 • Що таке інтерфейс, як створити
 • Відмінності інтерфейсів від абстрактних класів
 • UML, що це таке як позначаються класи, найпростіша ієрархія класів та методів
 • Взаємодії

Патерни проектування

 • Що таке патерни проектування
 • Принципи SOLID
 • Singleton
 • Builder
 • factory

Колекції

 • Що таке структури зберігання даних
 • Що таке колекції
 • Stream API для роботи з колекціями
 • Оглядово Collections framework
 • List інтерфейс з імплементаціями
 • Set інтерфейс з імплементаціями

Generics

Робота з файлами, Винятки

 • Програмно створюємо файл, видаляємо файл. Пишемо у файл. Читаємо з файлу
 • Винятки
 • Checked та unchecked
 • try catch finally
 • Що таке json
 • Робота з json, Gson

Annotations, Reflection

 • Рефлексія, що таке навіщо потрібна
 • Інструкції
 • Чому рефлексія "ламає ООП", але потрібна
 • Depricated та інші базові анотації

Модуль 4 Selenium Webdriver вступ

 • 12 годинЗанять з ментором
 • 10-15 годинСамостiйної роботи

Введення у Web автоматизацію. Бібліотека Selenium WebDriver Видача дипломних проектів

 • Selenium
 • Selenium webdriver
 • Пробуємо підключити (не використовуємо мавен та інші збирачі, для цього окрема лекція)
 • Базові операції з браузером у селеніумі
 • Перші кліки

Локатори

 • Локатори, що це таке, навіщо потрібні?
 • xpath які є абсолютні відносні
 • Actions
 • Як шукати по css
 • Пошук списків елементів (driver.findElements)
 • Пріоритет щодо використання локаторів
 • Дії над елементами у Selenium WebDriver

Очікування у Selenium WebDriver

 • Implict wait explicit wait
 • Expected conditions
 • Чому Thread.sleep погано

Альтернативи Selenium WebDriver

 • Actions
 • JS кліки, скрол і видалення елем з DOM
 • FindBy
 • Фреймворки Atlas
 • Selenide

Модуль 5 Основи побудови UI Automation framework

 • 9 годинЗанять з ментором
 • 10-15 годинСамостiйної роботи

Бібліотека TestNG, Assertions

 • Що таке TestNG
 • Підключаємо TestNG без використання maven
 • Анотації Test, BeforeMethod, BeforeClass, BeforeTest, AfterMethod, AfterClass, AfterTest
 • junit4
 • Dataprovider в testng
 • Hamcrest матчери

Основи побудови UI Automation framework + Maven

 • Паттерни проектування автотестів, Page Object
 • Загальна структура фреймворку
 • Модифікатори доступу (private, package private, protected, public)
 • maven як інструмент збірки
 • Підключаємо селеніум та testNG через maven

CI. Установка Jenkins + Maven + Allure

Модуль 6 Web services testing

 • 9 годинЗанять з ментором
 • 10-15 годинСамостiйної роботи

"REST, Soap, REST API automation

 • Що таке вебсервіси
 • Що таке REST
 • Що таке SOAP
 • REST vs SOAP
 • Як працюють soapui/postman

Practice, Міні фреймворк для тестування REST API

TDD, BDD, Jbehave BDD Cucumber

Дипломна робота

 • Час на виконання 20 - 30 годин

Опис

 • Дипломна робота включає в себе тестування одного із сайту, з яким студенти проводять повноціне тестування. Ці завдання, покривають увесь курс програми, а також це саме ті навички, які потрібні будуть із перших днів роботи! Розробка тест-плану, розробка тестової документації, знаходження та вказання артефактів та інше.

Захист дипломної роботи

 • На останньому занятті курсу відбувається захист дипломної роботи. Студент розповідає покроково процес проведення роботи над проектом та висновки: який результат отримав, які складнощі виникли та які аспекти були пропрацбовані. Та окремо здається теорія по всій програмі курсу та по всім темам. Теорія здається у форматі співбесіди на Junior позицію, сторонньому, незалежному експерту. За обидва блоки можна отримати від 0 до 10 балів

Бонус

24

Заняття з англійської мови

тривалість 48 години

test

Тестова співбесіда з технічним спеціалістом

тривалість - 15-30 хв. (під час захисту
дипломної роботи)

Технічний спеціаліст не входить до складу викладачів, які приймали участь під час викладання курсу

Майстер клас по складанню резюме та проходження співбесід

тривалість 3 години

Консультація з рекрутером та тестова співбесіда

тривалість 1 година

Супровід до моменту працевлаштування менеджером, закріпленим за групою

Як проходить навчання

4 кроки до змін у кар'єрі та житті

 • 1

  Крок 1

  Запис на курс

 • 2

  Крок 2

  Навчання

 • 3

  Крок 3

  Випуск

 • 4

  Крок 4

  Працевлаштування

1

Крок 1

Запис на курс

Ще до початку навчання абітурієнт підписує договір зі школою A-Level. У договорі докладно прописані обов’язки студента для отримання сертифіката та гарантованого працевлаштування, а також обов’язки школи про надання якісної освіти та подальшого працевлаштування випускнику.
Ви стаєте нашим студентом одразу після укладання договору та внесення оплати!

2

Крок 2

Навчання

Навчання відбувається у дистанційному режимі. Щоб успішно закінчити курс в IT-школі A-Level, ви маєте відвідувати не менше 80% інтерактивних онлайн-лекцій, виконувати понад 80% домашніх завдань, а також здати всі проміжні модульні роботи, якими закінчується кожен блок курсу.

3

Крок 3

Випуск

Виконавши попередні пункти, ви допускаєтеся до написання та захисту дипломної роботи, яку оцінюють викладачі курсу, адміністрація школи та незалежні спеціалісти. Тільки у разі успішного захисту цієї роботи ви стаєте випускником школи, отримуєте сертифікат за своїм фахом та гарантоване працевлаштування в одну з IT-компаній.

4

Крок 4

Працевлаштування

Якщо ви стали випускником нашої школи та отримали сертифікат про успішне закінчення курсу, школа зобов'язується працевлаштувати вас на позицію trainee або junior спеціаліста протягом 90 днів з моменту закінчення курсу. У разі невиконання цього зобов’язання, школа A-Level поверне вам гроші за весь період навчання.

Ментори курсу

Сеньків Олександр

Сеньків Олександр

QA Engineer

У IT з 2013 року. Починав свою карєру як девелопер на компації Ericpol, і там же перейшов у тестування. Загалом тестуванням займаюся 7 років як Manual QA. Основний напрямок роботи був спрямований на медичні проекти. Займався веденям проектів від початку і до кінця, налагодженням процесів а також керування командою.

Дивитись повністю
Педько Дарія

Педько Дарія

QA Manual

В тестуванні з 2019 року. Працювала в фін-тех компанії, в мейловій системі з напрямком на секьюрність, а зараз вже понад півтора року працюю в чудовій продуктовій компанії. Тестування – це як спосіб життя, дуже цікаво, завжди розвиває. Викладання для мене це спосіб показати наскільки це чудовий та цікавий напрямок.

Дивитись повністю
Смага Денис

Смага Денис

Software Test Engineer

Близько 5 років працюю у сфері тестування. Починав з мануального, наразі займаю позицію автоматизатора у компанії CodeIT. Й працюю на аутстафі у компанії яка представлена на NASDAQ. Я є “жертвою” освіти. Батьки та бабуся та прабабця були викладачами. Тож хочу допомогти собі, через час мати чудових колег. Вихованням та навчанням яких займаюсь на курсах A-level.

Дивитись повністю
Філіпова Оксана

Філіпова Оксана

QA Engineer

Працюю у сфері IT понад 5 років і пройшла шлях від студента курсів до досвідченого фахівця у сфері QA. Наразі розвиваюсь в напрямку управляння командами, налагодження процесів QA, аудиту проектів та ресурсного менеджменту. В школі A-level викладаю уже другий рік, викладацька діяльність – це моя дитяча мрія та хобі, що надихає і мотивує розвиватися далі.

Дивитись повністю
Кардаков Павло

Кардаков Павло

QA Test Engineer

Я QA інженер з більш ніж 6 років досвіду в компанії Андерсен. Працював на фінтех та проєктах. Основна спеціалізація – тестування API та мікросервісної архітектури, але також є досвід у мобільному та невеликий в автоматизованному тестуванні.

Дивитись повністю
Пальоха Лоліта

Пальоха Лоліта

Senior Business Analyst

У тестуванні більше 7 років. Починала з самоосвіти та стажування в EPAM. Працювала в таких бізнес-доменах: e-commerce, automotive, finance, game dev та інші. Тепер я Senior QA/BA у Luxoft. Спікер на різних конференціях, як-то QA Day чи Logeek night QA. Викладаю Тестування з 2016.

Дивитись повністю
Зайцева Софія

Зайцева Софія

Lead Test Engineer

В айті Automation QA я понад 5 років. Працюю в компанії GlobalLogic на позиції QA automation Team Lead та викладаю в IT-школі A-Level на курсі тестування. За роки практики накопичилося багато досвіду та корисних висновків, якими я хочу з вами поділитися.

Дивитись повністю
Стати ментором

Відгуки від студентів

Самір Магеррамов

“Чудово, що в A-Level теорія ніколи не йшла окремо від практики. Ми готувалися до реальної роботи, вчилися знаходити баги в тих місцях, про які інші навіть не замислюються, креативно підходили до різних завдань. Зараз я постійно користуюся цими вміннями в роботі!”

Вiдгук повнiстю

Чалий Дмитро

“…курс “QA Manual” в A-Level допоміг мені відчути, як все відбувається на практиці, ще до першого досвіду в роботі за фахом!” Дмитро Чалий Test Engineer, випускник IT-школи A-Level   Вітаю всіх, хто прагне приєднатися до галузі тестування! Мене звати Чалий Дмитро. Вже понад 5 років я працюю тестувальником та постійно відкриваю для себе нові можливості

Вiдгук повнiстю

Антоніна Губар

Закінчила курс QA в A-level та працевлаштувалась. Лекції були цікавими, а домашні завдання дуже корисними. Це була чудова практика, яка допомогла структувати знання та отримати безцінний досвід. Дуже дякую HR Аліні, яка підтримувала у пошуках роботи у цей нелегкий час. Це були і просто слова підтримки, і реальна допомога в пошуках. Ми були завжди на зв’язку та першою людиною, хто дізнався про оффер стала саме Аліна. Дуже приємно, що після закінчення курсів

Вiдгук повнiстю

Ігор Кондрашов

“IT-школа A-Level орієнтована саме на працевлаштування своїх студентів, а не просто на відчитування лекцій та випуск учнів. Тому весь процес навчання був побудований таким чином, щоб кожен зміг себе реалізувати у майбутньому.”

Вiдгук повнiстю

Ваше резюме після проходження курсу

1505

Посада:

Trаinee QA Automation engineer

Logo

Зарплата вiд: 200$


Графік:

Робота в офісі/віддалено

Освіта:

A-Level Ukraine

Професійні навички:

 • api auto test creation
 • ui auto test creation
 • Jenkins
 • JAVA
 • Selenium
 • Rest assured
 • BDD
 • SQL
 • HTML/CSS
 • Allure

Так виглядатиме твій електронний сертифікат

Який ти зможеш додати до свого CV

Інструменти, які ви освоїте

Git_hover

Git

Git – це розподілена система контролю версій, яка дозволяє відстежувати історію розробки ПЗ і спільно працювати над складними проєктами з будь-якої точки світу.

HTML_hover

HTML

Мова гіпертекстової розмітки сторінок, яку застосовують для розмітки документів для перегляду веб-сторінок у браузері. Його використовують для того, щоб дати браузеру зрозуміти, як потрібно відображати завантажений сайт або сторінку.

CSS_hover

CSS

CSS (Cascading Style Sheets) або каскадні таблиці стилів — мова опису зовнішнього вигляду документа, написаного за допомогою мови розмітки. Зазвичай використовується для опису оформлення веб-сторінок, написаних мовою розмітки HTML.

SQL_hover

SQL

SQL - це декларативна мова програмування, що використовується для створення, модифікації та управління даними в реляційній базі даних, що керується відповідною системою управління базами даних.

Allure_hover

Allure

Універсальний інструмент, що дозволяє і інноваційним стартапам, і великим бізнесам (банкам, телеком-компаніям, IT-корпораціям) впроваджувати ефективні процеси автоматизації та знаходити точки зростання в процесах на стику QA, Ops та розробки

JAVA_hover

Java

ava — об'єктно-орієнтована мова програмування, випущена 1995 року компанією «Sun Microsystems» як основний компонент платформи Java. З 2009 року мовою займається компанія «Oracle», яка того року придбала «Sun Microsystems»

JBehave_hover

JBehave

JBehave – це інструмент BDD (Behavior-Driven Development) для Java. Він аналізує сценарії з файлів історії, зіставляє їх із кодом Java, запускає їх за допомогою тестів JUnit та генерує звіти.

Jenkins_hover

Jenkins

Jenkins — відкритий інструмент для безперервної інтеграції, написаний на Java. Jenkins допомагає автоматизувати частину процесу розробки ПЗ, яка не потребує участі людини (в таких частинах, як неперервна інтеграція), та розширює технічні можливості команд розробників з неперервною доставкою продукту.

Rest Assured_hover

REST Assured

REST Assured – це бібліотека для тестування. Вона вміє робити дві речі: надсилати запити та перевіряти відповіді.

Selenium_hover

Selenium

Selenium — інструмент для автоматизації роботи в web-браузері. Selenium надає застосунок запису/відтворення, що дозволяє створювати тести вебзастосунків без вивчення мов програмування.

TestNG_hover

TestNG

TestNG — це платформа для тестування мови програмування Java, створена Седриком Бюстом і натхненна JUnit і NUnit.

Зарплатнi очiкування

Можливість кар’єрного зростання зі збільшенням заробітної плати як магніт притягує нових спеціалістів у сферу IT. 

Щоб досягти заробітку від $2000 та вище, потрібно пройти шлях від Trainee до Senior. І цей шлях може бути досить стрімким – все залежить лише від вас!

Вже на позиції Trainee ви зароблятимете $200-350. Цього вистачить, щоб винаймати квартиру в гарному районі вашого міста з комфортним ремонтом та чудовим виглядом з вікна!

З першого місяця

На позиції Junior лише одна місячна зарплата у $400-1000 дозволить вам повністю покрити шестимісячне навчання на курсі A-Level. Тож гроші повернуться до вас дуже швидко!

за 4 місяці

Коли ви доростете до Middle фахівця, ваш заробіток становитиме вже від $1400 і вище! Домогтися такого результату можна лише за 2 роки старанної роботи та постійного саморозвитку.

за 2-3 роки

Senior – це фахівець, що заробляє від $2000 та вище – залежить від типу компанії, досвіду роботи та ваших цілей. Верхню межу заробітку та кар’єрних сходів визначають лише ваші амбіції – тому не зупиняйтесь на досягнутому!

за 3-4 роки

Оплата за весь курс

Тестування П3


 • Початок курсу: 7 Березня
 • Залишилось:16 мiсць

Оплачуй одразу весь курс та заощадь 2 000 гривень

 • Вартiсть курсу при оплатi частинами 24 000 грн
 • Вартiсть курсу при повнiй оплатi 22 000 грн
 • Економiя 2 000 грн

Усього за курс:

22 000грн 24 000грн

Розстрочка вiд школи

Тестування П3


 • Початок курсу: 7 Березня
 • Залишилось:16 мiсць

Немає можливості оплатити весь курс одразу? Не біда. Ми надаємо можливість отримати розстрочку від школи!
Все, що тобі потрібно - це внести оплату за перші два місяця навчання, решта платежів буде вноситись кожні 8 занять.

 • Перший платiж: 4 000 грн
 • Далi 5 платежів по: 4 000 грн

Усього за курс:

24 000грн

24 000грн

Покупка частинами вiд “Моно банк”

Тестування П3


 • Початок курсу: 7 Березня
 • Залишилось:16 мiсць

Немає можливості оплатити весь курс одразу? Не біда. Ми надаємо можливість отримати розстрочку від школи! Все, що тобі потрібно - це внести оплату за перші два місяця навчання, решта платежів буде вноситись кожні 8 занять.


Усього за курс:

24 000грн

24 000грн

Крок 1. Виберiть спосiб оплати

Сплата за весь курс

Заощадь 2 000 грн сплативши
одразу за весь курс

Розстрочка вiд школи

Не хочеш платити вiдразу?
Скористайся розстрочкою вiд школи
A-Level Ukraine

Покупка частинами вiд
“Моно банк”

Mono icon

вiд 2 до 6 платежiв

Крок 2. Заповнiть контактнi данi

Медiа

Новини IT-школи A-Level

Бажаєте відчути себе у центрі подій нашої IT-школи? Тоді знайомтеся з найактуальнішими новинами, корисними матеріалами, цікавими пропозиціями, думками наших фахівців стосовно професійних питань у блозі A-Level!

Майбутнi заходи

Французька гуманітарна організація ACTED спільно з IT-школою A-Level розширюють можливості українців для роботи в IT!

29.02.2024

Корисне

Стаття повністю

Як успішно пройти співбесіду на позицію .Net/C#?

Підготовка до тестового завдання вимагає не тільки глибокого розуміння .Net/C# та супутніх технологій, але й здатності застосовувати ці знання на практиці. Тому ми радимо регулярно:

Корисне

Стаття повністю

Анімації у Web Design: “живі” сайти для досягнення бізнес-цілей

В епоху цифрових інновацій — анімації у веб-дизайні відіграють ключову роль, перетворюючи статичні сторінки на живі, динамічні та захоплюючі візуальні історії.  Вони не просто прикрашають сайт, але й виконують важливі функціональні завдання, підвищуючи залученість користувачів та покращуючи їхній досвід взаємодії з веб-ресурсом.    Від Loading Animation, що зменшує відчуття очікування, до Parallax-ефектів, які додають глибину

Корисне

Стаття повністю

Інструменти для створення графічного дизайну: порівняння та рекомендації

Які редактори та інструменти ви найчастіше використовуєте для створення графічних елементів?  Чи задовольняють вони усі ваші потреби та задуми? Якщо ні, тоді ця стаття для вас!   Графічний дизайн – це важлива складова для створення візуальних комунікацій у сучасному світі. І в залежності від задач, цілей та потреб — можна використовувати різні інструменти для обробки

Корисне

Стаття повністю

ТОП додатків, які повинен знати тестувальник. Перелік від викладача A-Level

Всім вітаннячка! Мене звати Лоліта Пальоха. У тестуванні я з 2014-го року.  Все почалося з самоосвіти та стажування в компанії EPAM. Зараз я працюю у SoftServe, виступаю на професійних конференціях та викладаю тестування та бізнес аналіз в A-Level!  Деякі мої студенти вже й самі стали Team Lead та мають власних студентів.    За свої роки

Загальні питання

Який формат проведення занять: онлайн чи офлайн?

Заняття у школі проводяться в режимі онлайн.

В які дні та час проводяться заняття?

Заняття у школі проходять двічі на тиждень за наступним розкладом:
понеділок, 19:00-22:00, четвер 19:00-22:00;
вівторок, 19:00-22:00, п'ятниця, 19:00-22:00;
середа, 19:00-22:00, субота, 11:00-14:00.
За яким із трьох видів розкладу займатиметься ваша група, ви можете дізнатися у менеджера по роботі з клієнтами.

Чи є заняття з англійської мови?

Так, на всіх курсах (крім “Основи Програмування”) передбачені безкоштовні заняття з англійської мови. Вони проводяться в неділю - час занять залежить від вашого вихідного рівня англійської мови.

Чи видається сертифікат після навчання?

Так, після успішного завершення навчання ви отримуєте сертифікат про закінчення курсу.

Курс завжди стартує у вказану на сайті дату?

Курс практично завжди стартує у призначену дату.
Винятками можуть бути зовнішні чинники, на які школа не може вплинути. Або якщо в групі не набирається достатня кількість людей, тоді дата старту може бути зсунута на період до 2-х тижнів.

Що відбувається, якщо група не набирається до старту?

Якщо в групі до анонсованої дати старту не набирається 50% студентів, ми зміщуємо дату старту на період до 2 тижнів, про що попереджаємо всіх студентів, які вже записалися до цієї групи. Навіть якщо протягом цього часу ми не набираємо жодної людини - ми все одно стартуємо навчання з тією кількістю студентів, яка є.

Де можна почитати відгуки про школу?

На сторінці кожного курсу є відгуки про курс. Також є сторінка всіх відгуків від компаній-партнерів та окрема спільна сторінка відгуків

Якщо я не маю досвіду, чи можу я навчатися у вашій школі?

Так. У нашій школі всі курси складені таким чином, що ви можете прийти на навчання абсолютно без знань у сфері - але зайвими вони не будуть. З корисною інформацією стосовно різних IT-курсів та напрямів ви можете ознайомитись ще перед навчанням у нашому блозі

Чи можу я почати вчитися з середини курсу?

Так, у вас є така можливість, але для цього вам потрібно буде пройти співбесіду з викладачем, щоб він визначив рівень ваших знань. Також вам потрібно буде здати пройдені модулі, після чого вас допустять до навчання з того місяця, коли ви приєдналися.

Чи можна перевестися на наступний набір, якщо у мене виникли складності, і я зараз не можу відвідувати заняття?

Так, ми практикуємо переведення на наступний потік або на інший напрям, але тільки за умови наявності вільних місць у групі.

Хто ваші викладачі?

Викладачі в нашій школі - це практикуючі фахівці, які працюють в IT-компаніях, з досвідом не менше 3-х років. Кожен викладач проходить 3 етапи співбесіди, а також консультації з навчального процесу перед тим, як буде допущений до викладання в нашій школі.

Який мені потрібен ноутбук для занять?

Стандартний ноутбук для офісної роботи з мінімальними вимогами: процесор i3, ОЗУ мінімум 8гб та SSD 256 Гб.

Чи є у вас зворотний зв'язок на курсах?

Щомісяця адміністрація школи проводить анкетування студентів для збору зворотного зв'язку про викладачів, якість освіти та зручність навчання в нашій школі.

Договір та оплата

Як здійснюється підписання договору зі школою?

Є 3 варіанти підписання договору зі школою:
Договір підписується через електронно-цифровий підпис ПриватБанку та сервісу “paper less”;
Через електронно-цифровий підпис у сервісі “Дія” та електронний сервіс “Вчасно”
Відправлення договору у паперовому вигляді через Нову Пошту для підписання.

Які є види оплати за курси?

Виключно оплата за реквізитами на розрахунковий рахунок школи.

Який крайній термін сплати за курс?

При щомісячній оплаті - через кожні 8 занять. Тобто: раз на місяць в перше заняття навчального місяця.
Якщо двома частинами, то друга оплата має бути внесена на початку четвертого місяця (на 24-му занятті).

Чи передбачено повернення коштів за курси, якщо я не можу продовжувати навчання?

Згідно з договором, ви можете повернути 50% від вартості непройдених занять, що були оплачені. Повернення можливе з поважної причини та надання документів, що її підтверджують.

Чи можна ознайомитись з договором до запису на курс?

Так, ви можете звернутися з таким запитом до нашого менеджера. Ми надішлемо приклад договору на електронну пошту або в Telegram.

Чи можна сплатити готівкою?

Ні, оплата проводиться тільки на розрахунковий рахунок.

Працевлаштування

Як відбувається працевлаштування?

Школа веде студента від початку пошуку роботи до отримання ним офера, бере участь у всіх етапах співбесіди в кожній компанії. Школа надає додаткове заняття зі складання резюме та допомагає у комунікації з HR/Rec. Ближче до фіналу навчання рекрутер школи збирає резюме та подає на співбесіди до компаній-партнерів, які вже мають відкриті позиції та знають рівень наших студентів. Вони лояльно ставляться до студентів школи, оскільки багато випускників A-Level вже потрапили до наших партнерів.

Куди ви працевлаштовуєте?

Основні компанії, в які ми працевлаштовуємо випускників - це наші партнери, з якими ви можете ознайомитися на сайті A-Level.

Які умови потрібно виконати, щоб бути працевлаштованим?

Отримати сертифікат про успішне проходження курсів. Також обов'язковою умовою є відвідування занять з англійської мови.
Студент має брати активну участь в процесі працевлаштування: ходити на співбесіди, виконувати тестові завдання і давати фідбек школі по кожному етапу, щоб ми могли вже в процесі підкоригувати проблемні моменти.

На всіх курсах є гарантія працевлаштування?

На багатьох наших напрямках є працевлаштування, проте, на жаль, не на всіх. Але ми працевлаштовуємо на всіх напрямках, незалежно від гарантії. Найважливіше - це знання та бажання самого студента!

Чи можу я вибрати компанію для працевлаштування?

Студент може написати свої побажання - ми намагатимемося знайти максимально схожу до них компанію серед наших партнерів. Проте, найголовніше - це знайти першу роботу для наших студентів! На жаль, не завжди є крутий вибір.

Якщо я сам знайду роботу після курсу, мені повернуть гроші?

Ні, повернення коштів з цієї причини не передбачене.Найголовніша мета школи - це можливість для випускників знайти першу роботу. Але якщо студент знаходить роботу самостійно, ми вважаємо, що умови договору виконані, оскільки головна мета здійснена.

Профорієнтація

Як вибрати курс?

Ви можете звернутися за консультацією до адміністрації школи за телефоном або в Telegram. Адміністрація школи проведе консультацію, визначить ваші сильні сторони та допоможе обрати напрям. Також з описом кожного напряму ви можете ознайомитись у нашому блозі в статтях від викладачів та студентів

Де можна детальніше ознайомитися з курсами та технологіями, що вивчаються на них?

На кожній сторінці курсу є програма навчання та детальна інформація про технології, що вивчаються. Також ви можете прочитати детальніше про курси в нашому блозі в рубриці “курс очима викладача”

Чи можна поспілкуватися з викладачами до старту курсу?

Такої можливості немає, але ви можете ознайомитися з викладачами та школою на наших відкритих заняттях, які ми проводимо щомісяця. Стежте за нашими соцмережами та анонсами заходів. Також ви можете підписатися на розсилку, щоб не пропустити повідомлення про наші заходи.
Крім того, познайомитися з викладачами можна в нашому блозі

Процес навчання

Наскільки програми курсів в A-Level актуальні?

Програми курсів коригуються щомісяця: відповідно до нових трендів та оновлень технологій, які передбачені на курсах. Ви можете бути впевнені, що програма буде актуальною на той момент, коли ви будете навчатися на курсах.

На що більше робиться наголос у програмі курсів: на практику чи теорію?

Основний упор у нашій школі робиться на практику, щоб на момент випуску у вас був досвід роботи в команді з практичними завданнями. Завдяки цьому в реальному проєкті ви зможете почувати себе комфортно.

Чи є зв'язок із викладачем у позаурочний час?

Звичайно, ви можете зв'язатися з викладачем у будь-який денний час і, по можливості, він вам відповість. Враховуйте, що наші викладачі - це практикуючі фахівці, які працюють у компаніях. Але ваше питання не залишиться без відповіді у будь-якому випадку.

Чи зберігається запис заняття, якщо я не зміг бути на ньому присутнім?

Так, кожне заняття записується. Ви матимете можливість переглянути заняття за потребою, якщо не змогли бути присутніми.

Чи надаватимуться методичні матеріали для повторення?

Після кожного заняття від викладача ви отримуватимете всі методичні матеріали, презентації, які використовувалися на занятті, а також додаткову літературу для самостійного вивчення.

А є домашні завдання?

Так, домашнім завданням приділяється окрема увага - їх буде багато.

Як проводяться заняття?

Заняття проводяться в режимі online через платформу Google meet.

Як ведеться комунікація з викладачами, групою та адміністрацією школи?

Комунікація ведеться через Telegram групу та електронну пошту.

Як часто проводяться зрізи знань (модулі)?

Модулі можуть проводитись у різні відрізки часу - залежно від курсу. Але в більшості випадків це - раз на місяць.

Чи видаватимуться додаткові методичні матеріали для самостійного вивчення?

Звісно так - таких матеріалів буде велика кількість.

Чи буде у мене якесь портфоліо після випуску зі школи?

Так, на кожному курсі студенти розробляють кілька невеликих проєктів та один великий - випускний. Всі ці проєкти будуть складати ваше портфоліо.

Курси програмування у Харкові за напрямом QA Automation від A-Level

Різні мови програмування дозволяють розробляти певні веб-продукти. Тому, записуючись на курси веб-програмування онлайн, спеціаліст має вирішити для себе – з якими саме проєктами бажає мати справу. 

Наприклад, для роботи з банківськими системами та складними корпоративними проєктам краще підходять курси програмування у Харкові з працевлаштуванням за напрямом Java. А для роботи з проєктами, що передбачають використання штучного інтелекту – Python.

Але які б айті-курси не закінчували початківці-розробники – під час роботи вони будуть припускатися схожих помилок, які заважають функціонуванню проєктів.

Щоб виправляти ці помилки (“баги”), кожна команда потребує тестувальника. Саме тому курси тестування онлайн мають дуже високий попит у сучасному світі!

Дізнаємося більше про два відгалуження курсів QA в A-Level!

Особливості курсів тестування програмного забезпечення

IT-курси по тестуванню в A-Level можна обрати за двома напрямами, які доповнюють один одного:

 1. QA Manual online – ручне тестування, яке є “базою” для пошуку багів та покращення роботи продукту;
 2. QA Automation online – автоматизоване тестування програмного забезпечення, яке здійснюється за допомогою спеціальних інструментів та допомагає оптимізувати та пришвидшити роботу.

Існує хибна думка, що автоматизоване тестування ПЗ не потребує втручання спеціаліста, бо повністю виконується за допомогою обладнання.

Але насправді ж курси тестерів онлайн за напрямом QA Automation навчають спеціалістів використовувати можливості автоматизації, щоб здійснити певні задачі під власним наглядом. Наприклад, можна перевірити працездатність платформи при навантаженні великою кількістю користувачів. 

Онлайн-курси тестування програмного забезпечення за фахом QA Automation краще закінчувати після опанування навичок мануального тестування. Ця галузь передбачає наявність базових знань та практичних вмінь, які надаються на Manual QA курсі.

Ви можете доповнити свої наявні знання, щоб просунутися кар’єрними сходами та збільшити прибуток.

Курси програмування у Харкові дистанційно!

Вам зовсім не обов’язково обирати школу програмування за місцем розташування, щоб мати можливість відвідувати заняття. Курси айті у Харкові відтепер доступні онлайн для всіх охочих! 

Спеціальна онлайн-платформа відкриває безліч можливостей для продуктивного навчання та дозволяє заощадити час. Бажаєте дізнатися більше? Залишайте заявку на онлайн-курс QA.